Når kreftsykdom rammer tykktarmen

Med mer bevissthet rundt gevinstene av en bedret livsstil kan man kanskje etterhvert erfare at også nye tilfeller av tykktarmskreft vil få en nedadgående kurve i Norge.

Klikk her for å endre bildet
God utvikling: Statistiske data fra Norge viser at prognosen for overlevelse av tykktarmskreft blir bedre og bedre. Fra 1965 til 2019 har den relative overlevelsen av tykktarmskreft økt fra 30 til 70 prosent, skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: Hege Vatne Arntsen. 

Tykktarmskreft er en av de vanligste kreftformene i Norge, og har økt jevnt gjennom hele registreringsperioden og frem til i dag. Hovedsakelig forekommer den hos middelaldrende og eldre mennesker, men statistiske data viser at sannsynligheten for at unge mennesker også kan få sykdommen øker år for år. 

Dette understreker viktigheten at vi arbeider forebyggende for å opprettholde normal kroppsvekt, trener mer, spiser et mer balansert kosthold og er spesielt bevisst på inntaket av vitamin D. 

I løpet av det siste tiåret har antall krefttilfeller økt blant både kvinner og menn, men økningen er størst blant kvinner. Nye diagnostiserte tilfeller av tykktarmskreft i 2019 var 2979 personer, fordelt på 1438 menn og 1541 kvinner. Tilfellene av dødsfall var 1181, fordelt på 580 menn og 601 kvinner ifølge databasen til Kreftregistret i Norge. Derfor har tykktarmskreft blitt et viktig og utfordrende helseproblem i Norge både for pasienter, klinikere og helseadministratorer.

Selv om vi fortsatt vet for lite om årsakene til tykktarmskreft, er det likevel bred enighet om at noen faktorer kan øke risikoen for tykktarmskreft betydelig. Kliniske data viser for eksempel at 60 – 70 prosent av tilfellene utvikler seg fra adenomer, som er en type kjertelpolypper i tarmkanalen. I tillegg har kvinner som har hatt livmorkreft, eggstokkreft eller brystkreft også en høyere risiko for å kunne få tykktarmskreft.

Personer med ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom har også en høyere kreftrisiko på grunn av   betennelse i tykktarmen i mange år. I tillegg er livsstilsfaktorer som røyking, økt forbruk av alkohol, et usunt kosthold som fører til overvekt og for lite fysisk aktivitet allment kjente risikofaktorer.

Risikoen øker også med alderen. Blant de som blir diagnostisert med kreft, er mer enn 90 prosent over 50 år, og gjennomsnittsalderen for både kvinner og menn er 73 år i Norge. 

De vanligste symptomene på tykktarmskreftkreft er endringer i tarmfunksjonen. Dette inkluderer blant annet diaré eller forstoppelse, smal form på avføringen, blodig avføring og utilsiktet vekttap over en kortere periode. I tillegg er det verdt å merke seg at tidlige kreftformer i tykktarmen vanligvis ikke gir smerter. For å kunne avdekke tykktarmkreft tidligst mulig er det viktig med god folkeopplysning slik at flest mulig kjenner til symptomene og raskt kan komme seg til fastlege for utredning og behandling.

Det er viktig å hindre kreftutvikling så tidlig som mulig. Derfor er en av de viktigste og mest effektive metodene å utføre screeningundersøkelse av tykktarmen hos personer med høyere risikofaktorer. Siden mai 2018 har American Cancer Society anbefalt at både menn og kvinner over 45 år lar seg screening-undersøke for å kunne avdekke eller forebygge tykktarmkreft. Tilsvarende screeningprogrammer er også allerede i gang i noen europeiske land. 

I Norge har Helse- og omsorgsdepartementet gitt ansvar for planlegging og gjennomføring av et screeningprosjekt for tarmkreft til Helse Sør-Øst i samarbeid med Helsedirektoratet. Prosjektet ble igangsatt i 2020, men er blitt noe forsinket på grunn av Covid19-pandemien. Det er håp om at prosjektet kan bli gjenopptatt i løpet av 2021.

Tykktarmskreft er en av de kreftformene som viser klarest sammenheng med risikofaktorer som usunt kosthold, fedme og liten fysisk aktivitet. Norge er et av de landene med høyest hyppighet i verden på dette området. Forebyggende arbeid er derfor viktig for å forebygge utvikling av tykktarmkreft. Velg heller kylling eller fiskeprodukter enn rødt kjøtt, spis rikelig med frukt, grønnsaker og produkter med fullkorn og fiber. Er du i tillegg i fysisk aktivitet i 45-60 minutter hver dag, vil du også oppleve helsegevinst. 

Den viktigste behandlingen for denne sykdommen er kirurg for å fjerne det svulstbærende vev og lymfeknuter. I dag tilbys både kikkhullsoperasjon, som er økende, og åpen operasjon i alle våre sykehus. Vårt nasjonale kvalitetsregister for pasienter med tarmkreft har dokumentert en stadig forbedret kirurgisk behandling, som har bidratt til at flere overlever. 

I tillegg til kirurgi får en stor andel av disse pasientene cellegift, som har som mål å drepe kreftceller. Videre brukes immunterapi til tykktarmskreftpasienter som har fått påvist spredning av kreftceller. 

Statistiske data fra Norge viser at prognosen for overlevelse av tykktarmskreft blir bedre og bedre. Fra 1965 til 2019 har den relative overlevelsen av tykktarmskreft økt fra 30 til 70 prosent. Med forebyggende tiltak, mer bevissthet rundt gevinstene av en bedret livsstil og forventningene til prosjektet fra screeningprogrammet for tarmkreft i Norge, kan man kanskje etterhvert erfare at også nye tilfeller av tykktarmskreft vil få en nedadgående kurve.​

Verdens kreftdag


Verdens kreftdag blir markert 4. februar hvert år. Temaet for dagen er "I Am And I Will". Kampanjen viser at vi alle har mulighet til å delta i kampen mot kreft.

Hvert år dør nesten 9,6 millioner mennesker av kreft. Det finnes rundt 200 ulike former for kreft. Sykdommen kan ramme alle, men risikoen øker med alderen.

Kilde: fn.no​

 Kontaktperson