Kronikker

 

 

Eldre blir utrygge når omsorgstjenester digitaliseresEldre pleietrengende foretrekker ansikt-til-ansikt-kontakt eller vanlig telefon fremfor smarttelefoner, PC eller nettbrett i kommunikasjonen med helse- og omsorgstjenesten, skriver kronikkforfatterne. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Eldre-blir-utrygge-nar-omsorgstjenester-digitaliseres.aspxEldre blir utrygge når omsorgstjenester digitaliseres
Store forskjeller i bærekraft mellom Nord-Norge og resten av landetDet nasjonale kravet om å bruke FNs bærekraftsmål er problematisk for nordnorske kommuner. Toppstyrt tilnærming, krevende demografiske forhold og betydelige forskjeller på bærekraft i landet som helhet, er grunnleggende utfordringer for planarbeidet i Nord-Norge, mener forsker ved Nordområdesenteret, Andrey Mineev.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Store-forskjeller-i-baerekraft-mellom-Nord-Norge-og-resten-av-landet.aspxStore forskjeller i bærekraft mellom Nord-Norge og resten av landet
Plastens politikk«Jeg ser en idyllisk naturfilm. Scenen skifter. Hundrevis av døde fugler. De har spist plastavfall.» Med disse ordene innledet jeg en engasjert bloggtekst om vern av naturmangfoldet, publisert i april 2014. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Plastens-politikk.aspxPlastens politikk
Testing i skolen: Hva skal evalueres og ikke?Svar til Høyre-politiker Dag Willmanns innlegg «Testing i skolen: Skal vi kjøre på å forutsette at alt er i skjønneste orden?», fra 5. oktober. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Testing-i-skolen-Hva-skal-evalueres-og-ikke.aspxTesting i skolen: Hva skal evalueres og ikke?
Nasjonale prøver: Iveren etter gode resultater har sin prisElevene ender opp med å se seg selv som «smart», «tungnem», «talentfull» eller «mangelfull» i møte med testene. Merkelappene kan kategorisere og splitte elever, og føre til dårlig læringsmiljø.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nasjonale-prover-Iveren-etter-gode-resultater-har-sin-pris.aspxNasjonale prøver: Iveren etter gode resultater har sin pris
Lærermangel - et rekrutteringsproblem?Våre betrodde politikere har en ubetinget tro på at tung faglig kompetanse er det som gir muskler til å lykkes i læreryrket.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/larermangel-et-rekrutteringsproblem.aspxLærermangel - et rekrutteringsproblem?
Det private næringslivet er fundamentet, ikke problemetForskere ved UiT - Norges arktiske universitet vil legge ned reiselivet i nord. En hel næring skal bort. Den passer ikke inn, og en avvikling kan «på kjøpet» bidra til at Nord-Norge når klimamålene. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Det-private-naringslivet-er-fundamentet,-ikke-problemet.aspxDet private næringslivet er fundamentet, ikke problemet
Når går vi ut på dato?Den internasjonale eldredagen feires verden over 1. oktober. Det er en viktig påminnelse om at i løpet av de nærmeste årene vil vi bli stadig flere eldre. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nar-gar-vi-ut-pa-dato.aspxNår går vi ut på dato?
Personer med utviklingshemming forstås som tingKommuners besøksstans under pandemien viser at personer med utviklingshemming forstås som ting, ikke som mennesker, skriver stipendiat Stine M. Henriksen.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Personer-med-utviklingshemming-forstas-som-ting.aspxPersoner med utviklingshemming forstås som ting

​​​​