Kronikker

 

 

Sitkagran – et uønsket treslag i norsk naturDe langsiktige, utilsiktede økologiske effektene (...) har fått mange til å revurdere forholdet til sitkagran. For naturen er det alvorligste problemet utarmingen av lokal vegetasjon.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Sitkagran-et-uonsket-treslag-i-norsk-natur.aspxSitkagran – et uønsket treslag i norsk natur
Trenger verktøy for å få til heltidskulturHvilke turnuser er både helsefremmende og gir heltidskultur? Kommunene trenger tydeligere rammer og verktøy fra sentrale myndigheter som bidrar til å løse turnusutfordringer.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Trenger-verktoy-for-a-fa-til-heltidskultur.aspxTrenger verktøy for å få til heltidskultur
Er kirka (kun) for sosialister?Kritikk av makt går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, og aller mest i fortellingen om Jesus selv, skriver kronikkforfatter Idar Kjølsvik.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Kronikk-Er-kirka-kun-for-sosialister.aspxEr kirka (kun) for sosialister?
Det vanskelige valget – frihet eller sikkerhet?Det som kommer fram av vår undersøkelse er at mange nordmenn er villige til å ofre en del frihet til fordel for sikkerhet, skriver kronikkforfatterne.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Det-vanskelige-valget-frihet-eller-sikkerhet.aspxDet vanskelige valget – frihet eller sikkerhet?
Når kreftsykdom rammer tykktarmenMed mer bevissthet rundt gevinstene av en bedret livsstil kan man kanskje etterhvert erfare at også nye tilfeller av tykktarmskreft vil få en nedadgående kurve i Norge. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Nar-kreftsykdom-rammer-tykktarmen.aspxNår kreftsykdom rammer tykktarmen
I folkemordets minnespor27. januar markeres den internasjonale holocaustdagen, på frigjøringsdatoen for konsentrasjonsleiren Auschwitz. FN etablerte holocaustdagen i 2005 for å minnes ofrene for nazistenes utryddelsespolitikk. På hvilke måter kan minner bidra til læring om folkemordet i vårt eget nærmiljø? https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/I-folkemordets-minnespor.aspxI folkemordets minnespor
Ingen redningsmann i nordEn ny president i USA vil ikke gjøre den sikkerhetspolitiske situasjonen enklere for Norge, men det gir oss en mulighet til å tenke nytt.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Ingen-redningsmann-i-nord.aspxIngen redningsmann i nord
Trenger Kommune-Norge en sivilberedskapskommisjon?Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet svarer ikke på beredskapsbehovet i kommune-Norge.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Trenger-Kommune-Norge-en-sivilberedskapskommisjon.aspxTrenger Kommune-Norge en sivilberedskapskommisjon?
Bærekraft er den nye megatrendenVi er nå inne i et taktskifte når det gjelder styring og ledelse av både offentlige og private selskaper. Bærekraft er ordet som er på alles lepper. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Barekraft-er-den-nye-megatrenden.aspxBærekraft er den nye megatrenden

​​​​​​​​