«Nattergalen» gir forståelse og selvtillit

Barn med minoritetsbakgrunn og UiN-studenter har noe å lære hverandre.

Istatlin Mohammad Aloso (10) og Senay Tekeste (12) snakker godt norsk.

Barna er elever ved henholdsvis Østbyen og Hunstad barneskole i Bodø.

De ikke har vært bosatt i Norge hele livet.

Studentene Maiken Hjemmen Østli (21) er mentor
for Istatlin (bildet over) og Benedikte Mæland (29) er mentor for Senay (bildet til høyre).

De er to av 13 UiN-studenter som i vinter har hatt mentorrollen for barn med minoritetsbakgrunn ved siden av studiene.

«Nattergalen» er et tilbud til UiN-studenter på bachelorutdanningene i sosialt arbeid og barnevern.

Østli studerer til barnevernspedagog, og Mæland studerer sosialt arbeid.

Barna, som er med i «Nattergalen», er mellom 8 og 12 år. Mentorene og mentorbarna treffes en gang i uken etter skoletid. Østli og Mæland synes kontakten med barna er givende.

 - Istatlin og jeg er sammen en gang i uken. Da gjør vi det hun har lyst til. Enten det er, for eksempel, å gå i badeland eller besøke et hestesenter. Istatlin blir bedre kjent med byen, noe som hennes familie også har nytte av, sier Østli.

Istatlin nikker.

-    Og så liker jeg å høre på musikk, sier hun.

Senay er spiss på fotballaget.

-    Jeg liker veldig godt å spille fotball. Når jeg blir stor, har jeg lyst til å studere kjemi, sier han.

Senay og Benedikte er sammen 2-3 timer i uken.  

-    Jeg har familie selv, men disse timene er forbeholdt kontakten med Sinai, sier Benedikte Mæland.

Mentorordningen «Nattergalen» ble startet ved Malmø høgskole i 1997.

I dag er mentorordningen en del av et europeisk nettverk.  Åtte universiteter og høgskoler i Norge er med i ordningen.

-    Mentoren skal være en positiv rollemodell for barn med minoritetsbakgrunn bedre selvtillit, og studentene skal gi barna en følelse av mestring gjennom å oppleve noe sammen i deres nærmiljø, sier universitetslektor Marit Tveraabak, UiN Fakultet for samfunnsvitenskap.

Bodø er den nordligste byen i Europa som er med i «Nattergalen».

Foreldrene ønsker at barna deres blir med i ordningen, fra oktober til april.

-    66 barn har til nå hatt våre studenter som mentorer. Hensikten er at studentene, gjennom å møte barn med minoritetsbakgrunn, skal få en økt flerkulturell forståelse, og studentene forteller oss at de har glede av å være sammen med barna, i tillegg til at de lærer noe om ulike kulturer, som de har nytte av i studiene, sier Marit Tveraabak.

 «Nattergalen» finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).