Utdanner hundrevis i havbruk

Det er økende interesse for videreutdanning i havbruksnæringen. Marine Harvest velger Nord universitet.

Nord universitet videreutdanner hundrevis av operatører fra Marine Harvest.

Blant dem er Ingebjørg Reksten og Erik Tangset.

Ved siden av lederjobben, tar de to et årsstudium på 60 studiepoeng i havbruksdrift ved Nord universitet i Stjørdal og Bodø.

Teoretisk kunnskap og praktisk arbeid

Ingebjørg Reksten er driftsleder i Marine Harvest Region Vest, nærmere bestemt på Flåtegrunnen ytterst i Sognefjorden. 

Reksten har jobbet i havbruksnæringen i snart to år, og hun har i tillegg lang arbeidserfaring fra kommunikasjon og administrasjon.

- Årsstudiet gir meg mulighet til å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk arbeid og til å prøve i praksis de teorier som studiet kommer innpå. Oppdrettsnæringen står ovenfor store endringer, og for å gjøre en god jobb må man være godt skodd, både teoretisk og praktisk, sier Reksten.

Godt skodd på labben

Samlingene ved Nord universitet er i hovedsak lagt til studiested Stjørdal, og for emner som har øvelser på laboratoriet, er samlingene lagt til Bodø.

Hva synes du om laboratoriearbeid?

- Jeg mener det er nødvendig med litt akademisk tilnærming til fisken og produktene våre.  Det er spennende med analysearbeidet, og vi har mye å lære av dem med god teoretisk kompetanse. For

Fra merd til lab: Driftsleder Ingebjørg Reksten, Flåtegrunnen og Erik Tangset, assisterende driftsleder, Askøy, er havbrukere for Marine Harvest Norway AS.

øvrig, det er et flott laboratorium der har, sier driftsleder Ingebjørn Reksten.

Erik Tangset er assisterende driftsleder hos Marine Harvest Norway avd. Tveitevåg, region Stamfisk & Rensefisk.

Tangset har arbeidet ti år i havbruksnæringen. Hans forventninger til årsstudiet er først og fremst å få et godt faglig påfyll av relevant kunnskap.

- Det gjelder så vel teoretisk som praktisk. Havbruksnæringen har fremdeles mange utfordringer å løse, og dette årstudiet gir meg teoretisk kunnskap slik at jeg kan gjøre en bedre jobb.

Tangset mener laboratoriearbeid er noe av det viktigste man gjør under studiet.

-  Da får man en praktisk tilnærming av den teoretiske kunnskapen man har tilegnet seg. Det å lære seg metoder for å utføre ulike forsøk, bidrar til at man får en overordnet og helhetlig oversikt over det man studerer, sier han.

«Glade lakser» under videreutdanning. Fra venstre Hans Kristian Tveito, Tobias Hoff og Preben Sylta, Marine Harvest (alle foto: Svein-Arnt Eriksen).

Har utdannet over
300 ansatte

Marine Harvest, som er verdens største havbruksselskap har i over ti år videreutdannet sine ansatte i produksjonen. Utdanningen er gjennomført ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

- Vi har hatt over 300 deltakere fra Marine Harvest i løpet av disse ti årene. Innholdet i undervisningen på kursene oppdateres kontinuerlig i forhold til ny forskningsbasert kunnskap, sier EVU-rådgiver Viktor Are Solbakken.

Den første avtalen fikk Høgskolen i Bodø i 2006.

Senere ble EVU-avtalene fornyet med Universitetet i Nordland og Nord universitet.

- Uavhengig av endringene i institusjonen er Marine Harvest fortsatt en god samarbeidspartner for etter- og videreutdanningskursene våre.

 

I 2016 inngikk Marine Harvest Norway AS en avtale med Nord universitet om leveranse av to nye årsstudier:

• Årsstudium i havbruksdrift
• Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon

Studieprogrammene har seks enkeltemner.

Fra våren 2017-2019 har Nord universitet inngått avtale med Marine Harvest om å gi ytterligere ett årsstudium.

Les mer om videreutdanningen i Marine Harvest ved  Nord universitet