- Mangfold må bli standard kompetanse for lærere!

Det mener Kirsten Lauritsen, antropolog og førstelektor i samfunnsfag ved Nord universitet. Det siste året har hun ledet videreutdanningsprosjektet «Kompetanse for mangfold».

Denne uken inviterte Nord universitet sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til avsluttende fagdag for prosjektet «Kompetanse for mangfold». Prosjektet er ei statlig satsing i regi av Utdanningsdirektoratet som berører alle fylker, og som setter sitt nasjonale punktum i 2017.

Prosjektet har som mål å gjøre ansatte i barnehager og skoler i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

Skyhøy aktualitetsverdi

Med dagens flyktningsituasjon som bakteppe, kunne ikke timingen vært bedre.

- Det vi opplever nå er en utfordring ikke bare for barnehager og skoler, men også for oss som universitet. Vi må utdanne lærere for framtida, og da må vi utdanne lærere som har dette med kulturelt mangfold i sin standard kompetanse, sier Lauritsen.

- Samtidig må vi også bidra til at de som har tatt sin utdanning på et annet tidspunkt får komplettert sin kompetanse med tospråklighet, flerspråklighet og kulturelt mangfold som sin basiskompetanse.

Samarbeider videre

For selv om dette prosjektet nå er ferdig, er Lauritsen klar på at både Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen blir nødt til å holde trykket oppe. Noe Margareth Halle ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan bekrefte.

- Vi har et samarbeid med Nord universitet fortsatt og vi håper å kunne samarbeide videre om et studium som har mangfold som tema. Et studium som retter seg mot hvordan vi kan gi de ansatte i barnehager, skoler og voksenopplæring best mulig kompetanse sånn at de bedre kan bidra til at utdanninga går bra for de ungdommene det gjelder, sier Halle.


Fra venstre prosjektdeltakerne Kristin Lie Slapgaard, Ingrid Stai Skjesol (rektor) og Anne Siri Wester fra Sakshaug skole, sammen med Margareth Halle (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag) og prosjektleder Kirsten Lauritsen, Nord universitet. (FOTO: Bjørnar Leknes)