5188 vil til Nord universitet

Ferske tall fra Samordna opptak viser at 5188 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg.

– Søkertallene fra Samordna opptak bekrefter at vi har mange attraktive utdanninger. Vi jobber aktivt med å videreutvikle studieporteføljen vår og profileringen av våre studier. Basert på våre ambisjoner kunne vi ønsket oss enda bedre søkning til enkelte av våre studier, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Klikk her for å endre bildet
Ønsker enda flere studenter: Nord universitet jobber aktivt for å øke attraktiviteten og søkningen til flere studier ved universitetet, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning. Foto: Svein-Arnt Eriksen

– Søkertallene for 2020 må ses i sammenheng med at 2019 var et år utenom det vanlige for universitetet, med flere store saker som krevde mye arbeid i organisasjonen og som også har blitt mye diskutert i media. Samtidig er vi veldig trygge på kvaliteten og kvalitetssikringen av studiene, noe vi også fikk bekreftet via NOKUTs tilsyn i 2019, der vi fikk godkjent på alle områdene av kvalitetssikringssystemet. Vi er også fornøyd med å ha styrket satsingen på gradsgivende studier, sier prorektoren. 

Satsing og utvikling gir resultater

Universitetet har utviklet nye studier og videreutviklet eksisterende studier. 

For eksempel har det nye årsstudiet i luftfartsledelse blitt tatt godt imot, med hele 7,5 søkere per studieplass.

Stor interesse for blågrønne fag

Søkertallene for Nord universitet viser at bachelor i havbruksdrift og ledelse, bachelor i dyrepleie og bachelor i naturforvaltning stadig er svært populære studier. 

Også årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn, samt master i biovitenskap viser en gledelig utvikling.

Økonomifagene har styrket seg og flere samfunnsvitenskapelige fag har god søking

– Vi ser i år en stor interesse for ulike årsstudier, både innen økonomi og samfunnsvitenskapelige fag. Økonomiområdet har mange søkere og god vekst, både på lokalt opptak og via Samordna opptak, sier Gårseth-Nesbakk. Han forteller at flere av de gradsgivende økonomistudiene har god søkning, både på bachelor- og masternivå.

Master i HRM fortsetter å ha god søkning, og bachelor i Human Resource Management (HRM) er også fremdeles en populær utdanning blant førstegangssøkerne, både i Bodø og i Levanger.

– Vi ser at det er en stor interesse for dette fagområdet, der vi i år har spesielt god søkning til årstudium i personalledelse og kompetanseutvikling. Ellers er det gledelig at master i samfunnsvitenskap opprettholder sterke søkertall, sier Gårseth-Nesbakk.

Variert søking til lærerutdanningene

Høsten 2020 tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning i Bodø og Levanger, i tillegg til en nettbasert bachelor. Det er stabil søkning til barnehagelærerutdanningene.

– I samsvar med det vi ser er en nasjonal trend, er det dessverre en samlet nedgang i søkning til grunnskolelærer- og lektorutdanningene våre. Vi mener likevel vi skal få flotte kull på også disse studiene, kommenterer Gårseth-Nesbakk.

– Dette er første gang vi tilbyr grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning i Mo i Rana. Vi skal fortsette arbeidet med å bygge disse utdanningene og har tro på at dette utdanningstilbudet vil bli mer etablerte i markedet i kommende år.

Prorektor er fornøyd med at master i tilpasset opplæring, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag, samt spesialpedagogikk (samlingsbasert), fortsatt er populære blant søkerne. Ekstra gledelig er det at flere av disse er gradsgivende studier.

– Selv om det er flere positive tendenser, er vi ikke fornøyd med at søkningen til flere lærerutdanninger har tilbakegang. Det jobbes allerede med egne prosjekter for å styrke rekrutteringen. Dette er viktig. Samtidig må vi også se på hvilke andre tiltak som vil være nyttige og nødvendige å gjøre på kort og lengre sikt, sier Gårseth-Nesbakk.

Stabilt for helsefagene

Søkningen til flere av de helsefaglige utdanningene, inkludert bachelor i sykepleie, har fremgang sammenlignet med 2019.

– Det er blant annet svært gledelig at deltidsutdanningen i sykepleie i Vesterålen i år har en god økning i søkertall, samtidig som sykepleie i Bodø og Levanger har sterk søkning. Totalt faller likevel søkningen til helsefag fordi bachelor i paramedisin ikke tilbys ved Nord universitet høsten 2020, sier prorektoren.

De fem mest populære studiene:

  1. Bachelor i dyrepleie (Bodø) - 8,3 søkere per studieplass
  2. Årsstudium i luftfartsledelse (Bodø) – 7,5 søkere per studieplass
  3. Havbruksdrift og ledelse (Bodø) – 4,8 søkere per studieplass
  4. Bachelor i sykepleie, deltid (Vesterålen) – 4,7 søkere per studieplass
  5. Personalledelse og kompetanseutvikling (Levanger) – 3,3 søkere per studieplass
Oversikt over søkertall 2020: Samordna-opptak-2018-2020.pdf