5344 søker seg til Nord universitet

Tall fra Samordna opptak viser at 5344 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg. Dette er en viss nedgang fra 2018, men en oppgang fra 2017-tallene.

​Følger landstrenden 

Tall fra Samordna opptak viser samlet 2,3 prosent nedgang i førsteprioritetssøkere ved norske universiteter og høgskoler fra 2018 til 2019.

– Nedgangen for Nord universitet følger derfor en landstrend, sier Levi Gårseth-Nesbakk, konstituert prorektor for utdanning. 

Klikk her for å endre bildet
Følger landstrenden.  Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Flere ønsker å ta grunnskolelærerutdanning

Nord universitet opplever en gledelig økning i interessen for grunnskolelærerutdanningene. 

I 2019 er det 349 søkere til grunnskolelærer 1-7 og grunnskolelærer 5-10, mens tilsvarende tall i 2018 var 325.

Økonomi og administrasjon

Hele 963 førsteprioritetssøkere har søkt økonomi og administrasjonsutdanning, en oppgang fra både 2017 og 2018.

Blå og grønn vekst

Det er også vekst i antallet søkere på studier innenfor blå og grønn sektor. 

Barnevern, sosialt arbeid og sykepleierutdanning

Profesjonsstudiene står fortsatt sterkt, herunder barnevern og sosialt arbeid. Disse viser en god oppgang. 

Sykepleierutdanningene viser noe nedgang, som ventet grunnet nye karakterkrav. Likevel er det god søkning per studieplass på sykepleierutdanningen. 

Brede og populære studier

Av de fem studiene som har høyest søkertall ved universitetet er paramedisin (12 søkere per studieplass), dyrepleie (åtte søkere per studieplass), sykepleieutdanningen i Vesterålen (fem søkere per studieplass), Havbruksdrift og ledelse (4,8 søkere per studieplass) og det nye studiet Personalledelse og kompetanseutvikling i Levanger (3,3 søkere per studieplass).

– Universitetet har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer som studentene etterspør, og det er oppløftende, sier Levi Gårseth-Nesbakk.

For mer informasjon – Nord universitet
Ytterligere kommentarer: 
Prorektor for utdanning 
Levi Gårseth-Nesbakk 
971 06 164