7 ofte stilte spørsmål før eksamen

Benk med briller
Når eksamensdagen kommer er det greit å vite hva du trenger ha med og at du faktisk er meldt opp til eksamen.

1. Hvordan vet jeg at jeg er oppmeldt til eksamen?
Når du har fullført semesterregistreringen i Studentweb innen frist gitt i studiekalenderen, skal du bli oppmeldt til alle ordinære eksamener som ligger i din utdanningsplan det aktuelle semesteret. Sjekk likevel i Studentweb, under «Aktive emner», at dette faktisk stemmer. Du er selv ansvarlig for å være både undervisnings- og vurderingsmeldt (meldt til eksamen). 

2. Hva må jeg gjøre dersom jeg tidligere har vært syk eller har strøket på eksamen og skal ta eksamen på nytt?
Da må du melde deg manuelt opp til eksamen i Studentweb, under «Aktive emner», innen frist gitt i studiekalenderen.

3. Hvor finner jeg tid og sted for skriftlig skoleeksamen?
Gå til Studentweb og «Aktive emner». Trykk på emnet du skal ha eksamen i og deretter på «Vurdering».

4. Hva må jeg ha med meg på eksamen?
Legitimasjon som for eksempel bankkort, førerkort eller studentbevis (studentbevisapp er ikke godkjent som legitimasjon på eksamen) og skrivesaker. Det er også lurt å ta med en god matpakke og noe å drikke.

NB! Mobiltelefon, 
klokke og annen kommuniserbar elektronikk, er ikke tillatt å bruke under eksamen. 

5. Hvilke hjelpemidler kan jeg ta med på eksamen?
Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal være angitt i emnebeskrivelsen og skal fremgå av eksamensoppgaven. Dersom ikke annet følger av emnebeskrivelsen er to tospråklige ordbøker tillatt til eksamen. I den grad det tillates innarbeidelse av et tillatt hjelpemiddel, skal dette fremgå av emnebeskrivelsen.

> Retningslinjer for innarbeiding av tillatte hjelpemidler ved eksamen. 

6. Hva gjør jeg hvis jeg er syk og ikke kan møte på eksamen?
Dersom du er for syk til å gjennomføre en eksamen, må legeerklæring (ikke sykemelding), sendes til servicetorget@nord.no innen sju dager fra eksamensdagen. Merk e-posten med studentnummer, studiested og hvilken eksamen det er snakk om.

7. Jeg er meldt opp til en eksamen jeg likevel ikke ønsker å ta, hva gjør jeg da? 

Du kan trekke deg fra vurderingen i Studentweb, under «Aktive emner», inntil 14 dager før eksamensdagen. Dersom du gjør dette, benytter du deg ikke av et eksamensforsøk. Oppmelding til denne eksamenen et annet semester må da gjøres manuelt innen frist gitt i studiekalenderen, på samme måte som ved oppmelding til konteksamen.

Se også