9 av 10 studenter går rett til relevant jobb

Nord-studenter innehar viktig kompetanse
De fleste studenter som nærmer seg slutten av studietiden er spente på hvordan det blir å finne seg jobb. Resultatene fra Kandidatundersøkelsen viser at Nord-studenter ikke trenger å gruble på dét særlig lenge.

​​​​Ferske tall viser nemlig at Nord-studenter raskt finner seg jobb etter endt utdanning. Over 9 av 10 har fått sin først jobb innen et halvt år. I tillegg svarer nesten 9 av 10 at de opplever at utdanningen deres er relevant i jobben de har. 

Får relevant jobb raskt 

De som har utdannet seg om trafikklærere og sykepleiere, opplever størst etterspørsel etter sin utdanning på arbeidsmarkedet. 

Det er resultater studiekameratene Christian Dørum Moen (27), Snorre Salberg (27), Magnus Furuseth Laugstug (27) og Robin Aspaas (24) kjenner seg igjen i. Samtlige går rett ut i jobb som sykepleier etter avsluttet utdanning nå i vår. 

– Jeg begynte først i praksis på sykehuset, før jeg fikk tilbud​ om helgevakt og nå skal jeg rett ut i sommerjobb, forklarer Moen.

Nyutdannede sykepleiereETTERTRAKTEDE SYKEPLEIERE: Studiekameratene Christian Dørum Moen (27), Snorre Salberg (27), Magnus Furuseth Laugstug (27) og Robin Aspaas (24) går rett ut i jobb som sykepleier med en sylfersk grad fra Nord universitet i hånda. Foto: Marte Gilstad / Nord universitet

Jobb etter praksis 

Fellesnevneren for mange er at praksisplassene knyttet til utdanningen har gitt jobber som venter på dem etter endt utdanning. 

– Jeg tror ikke jeg vet om noen fra kullet som ikke har fått jobb, skyter Salberg inn. 

– Ja, i alle fall har alle sommerjobb. Ikke alle er fulltidsstillinger, men veldig mange har også fått flere tilbud, så vi har hatt litt å velge i, sier Laugstug. 

– Hva vil dere si til ungdom som vurderer en sykepleierutdanning ved Nord universitet? 

– Kjør på! Å være sykepleier er utrolig givende. Du får møte mange mennesker, og for meg er det veldig viktig å få se resultatet når du har hatt omsorg for noen over tid, sier Moen.

Rektor Hanne Solheim Hansen FORNØYD REKTOR: – Jeg synes det er helt fantastisk at våre kandidater er så attraktive i arbeidsmarkedet. Det sier meg at en utdanning fra Nord universitet er en sikker vei inn i arbeidslivet, sier rektor Hanne Solheim Hansen. Foto: Espen H. Kvikstad / Nord universitet

Fornøyde med Nord 

Kandidatundersøkelsen viser også at studentene er jevnt over er fornøyde med sitt utdanningsvalg. Nesten 8 av 10 kandidater er fornøyde med utdanningen sin, og omtrent 7 av 10 ville valgt den samme utdanningen igjen. Det er masterstudenter som gir den beste vurderingen av sitt studium. 

I tillegg viser undersøkelsen at Nord-studenter forblir i regionen når utdanningen er over. 7 av 10 kandidater bodde i Trøndelag eller Nordland på søknadstidspunktet, og bor der fremdeles i dag. 

– Kandidatundersøkelsen viser at våre studier er relevante, at de bidrar med kompetente folk i regionene og at studentene er godt fornøyde med studiene. Dette jobber vi for hver dag, og det er godt å se at vi lykkes, sier rektor Hanne Solheim Hansen.​​


​Om Kandid​atundersøkelsen 

  • ​Undersøkelsen er rettet mot kandidater (uteksaminerte studenter) i perioden 2019-2021. 
  • 1800 kandidater har besvart årets undersøkelse. 
  • Funnene fra undersøkelsen gir oss god og viktig kunnskap, og brukes til å utvikle Nord universitet til å bli enda bedre. 
  • Kandidatundersøkelsen 2022 er den andre undersøkelsen gjennomført ved Nord universitet. 
  • Undersøkelsen gjennomføres av Kantar og Norsk Gallup på vegne av Nord un​iversitet.​

Her kan du lese hele ​rapporten.​