Akademisk seier for økologisk økonomi

Forlaget Routledge satser på Nord-professor Ove Jakobsen.

Professor Ove Jakobsen trekker i boken Transformative Ecological Economics frem 29 internasjonale tenkere som over tid har bidratt til feltet økologisk økonomi.

- Den politiske og akademiske debatten om ulike økonomiske systemer er mer enn 200 år gammel. Boken min handler om hovedstrømmene i alternative perspektiver på økonomisk virksomhet. Dette er alternativer til «det rasjonelle økonomiske menneske», som først og fremst er interessert i å maksimere egennytte og egenverdi.

- Denne adferden kan lett komme i motsetning til humanistiske livsverdier og på bekostning av natur og andre mennesker. Det er den ensidige vektleggingen av rasjonalitet som er problemet, ikke rasjonaliteten i seg selv, sier Jakobsen.

Jakobsens nye bok ble utgitt i mars 2017 og er en del av forlagsserien Routledge Studies in Ecological Economics.

Routledge er ett av verdens ledende akademiske forlag innen humaniora og sosialvitenskap. 

Klikk her for å endre bildet

På bokstand i Budapest. Fra venstre, professor Ove Jakobsen og Andy Humphries, Senior Editor, Economics i Routledge. Humphries hevdet at interessen for boken var bra under lanseringen på 12th Conference for the European Society for Ecological Economics (ESEE), Budapest 20.-23. juni 2017.

Jakobsen, som jobber ved Handelshøgskolen, Nord universitet mener fremtiden avhenger helt av hvilket økonomisk system vi satser på i fremtiden.

- Økonomi i naturen  

- Det er mulig å endre dagens økonomiske system. Endringen baserer seg på mange kunnskapsområder. Det kaller vi transdisiplinaritet. Virkeligheten er et hele – den er ikke oppdelt i «båser», mener han. 

Han hevder videre at vi må legge om til en økonomi i naturen, i stedet for av naturen.

- Økonomisk virksomhet er ikke et mål i seg selv, men et middel til å realisere et meningsfullt liv for menneskene. En økonomi i balanse mellom natur og mennesker skaper muligheten for et livsoverskudd. Rundt om i verden tas det mange tusen initativ som skaper lokale økonomiske kretsløp. Dette er eksempler på småskala- produksjon av varer, som er basert på lokale ressurser - og til og med basert på egen, lokal valuta, som brukes sammen med den offisielle valutaen, sier han.

Helt virkelig. - Virkeligheten er et hele - den er ikke oppdelt,    skriver professor Ove Jakobsen i sin nye bok "Transformative  Ecological Economics" (foto: Per Jarl Elle, Nord universitet).

Ove Jakobsen har i sin nye bok latt seg inspirere av termodynamikk (varmelære), evolusjonsteori, antroposofi og buddhisme.

- Utopien i hverdagen

- Et av de sentrale temaer i boken er perspektiver på systemer i likevekt, i harmoni. Det er også en bok om utopier. Dynamikken i vår oppfattelse av virkeligheten ligger mellom det vi kjenner - og det utopiske. Vi trenger utopien i hverdagen. Hvor det er ingen utopisk tenkning blir det heller ingen utvikling, hevder han.

Jakobsen mener at menneskene trenger et organisk perspektiv på virkeligheten. Et organisk livsperspektiv har betydning for hvordan vi samler, forvalter og utveksler kunnskap. Ikke minst på universitetene.

- Bli værende på jorden

I boken siterer han blant annet den chilenske økonomen Manfred Max-Neef, som en gang har sagt at «We have reached a point in our evolution as human beings, in which we know very much, but understand very little.»

Ove Jakobsen og Manfred Max-Neef er ikke alene om å hevde at det er et paradoksalt gap mellom viten og forstand i menneskenes verden.

Den verdenskjente britiske vitenskapsmannen, professor Stephen Hawking, Cambridge University påpeker at til tross for den globale teknologiske og økonomiske utviklingen, blir ulikheten større mellom menneskene (se The Guardian 1.desember 2016).

Hawking har anbefalt menneskene å forlate planeten før det er for sent, tidligst innen 100 år.  

Det er fordi usikkerheten om menneskene overlever, øker med tiden. Hvis menneskeheten skal overleve som en intelligent art, må individene legge ut på en ukjent reise i verdensrommet, hevder Stephen Hawking.

Professor Ove Jakobsen mener derimot at redningen ligger i å endre det globale økonomiske systemet.

- Menneskene må endre måten man produserer, handler og konsumerer naturen. Økologisk økonomi er meningsfull for menneskene, fordi den øker livskvalitet. Å øke livskvaliteten er hele poenget med økonomisk virksomhet, hevder han.

Klikk her for å endre bildet

Akademisk seier
. Første bok fra Nord universitet på det anerkjente akademiske forlaget Routledge, som er en del av forlagsgruppen Taylor & Francis Group (foto: Per Jarl Elle).

- Det rådende økonomiske systemet i verden er kortsiktig. Dette systemet undergraver naturen og vår eksistens på jorden. Økologisk økonomi innebærer et desentralisert økonomisk system med mange mindre enheter. 

- Store enheter har for lang vei mellom produksjon og konsum. Tilsvarende har små og lokale enheter en kort vei mellom produksjon og konsum. Store og globale sentraliserte enheter fører til konsentrasjon av makt. De er fremmedgjørende for de fleste mennesker, og de innebærer overforbruk av energi og naturressurser. 

- Økologisk økonomi er, er i ordets rette betydning, bærekraftig i forhold til naturgrunnlaget. Et slikt system er et fornuftig alternativ til dagens globale, økonomiske system, mener Jakobsen.

Fritjof Capra

Den østerriksk-amerikanske fysikeren Fritjof Capra, en av de sentrale akademikerne i den økologiske bevegelsen, har skrevet forordet til Jakobsens nye bok. Capra besøkte Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen, Nord universitet i mai 2015.

Capra ble verdensberømt da han i 1975 ga ut kultboken «The Tao of Physics».

- Fritjof Capra er blant de mest erfarene og sentrale tenkerne i den internasjonale økologiske bevegelsen, og jeg er takknemlig for at han anbefaler Transformative Ecological Economics, sier professor Ove Jakobsen.