Aktiv deltakelse fra Nord universitet til TV-aksjonen

I forkant av årets TV-aksjon for et renere hav har Nord universitet gjennomført strandryddedag og ideworkshop. Nord universitet har også opprettet en egen Spleis der ansatte og studenter kan gå inn og gi sine bidrag til TV-aksjonen.

​​​​​De to arrangementene er en del av Nord universitets bidrag inn mot TV-aksjonen 2020: Et hav av muligheter​, med deltakelse av ansatte og studenter.  

Nå er oppfordringa at ansatte og studenter også bidrar med penger til TV-aksjonen.
 
I år er den fysiske bøsseaksjonen byttet ut med et digitalt alternativ. Og bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner kan registrere seg som digitale bøssebærere og bidra for å samle inn penger digitalt til sin registrerte bøsse gjennom www.spleis.no.

Ansatte og studenter oppfordres til å gi sine bidrag via denne nettsiden: 


Plast truer livet på hav og land​

Ansatte fra Nord universitet på strandryddeaksjon: Fra venstre: Deepti Patel, Wiebke Kallweit, Siu Shan Mak og Martin Jakt. Foto: Joost Raeymaekers.

Dette er bakgrunnen for årets TV-aksjon: 

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare livet i havet, men også oss som bor på landjorda. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Gjennom årets TV-aksjon skal folk i Norge bidra til å redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Gjennom TV-aksjonen​ skal WWF arbeide for å rydde plasten bort fra havet ved å starte der problemet er størst. 

Hele ​80 prosent av plasten i havet kommer fra land, og en fjerdedel kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er pengene som kommer inn fra aksjonen øremerket for å iverksette tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. 

​Strandrydding og ideverksted ved Nord universitet

I regi av prosjektet Grønn campus har Nord universitet nylig gjennomført et ideverksted på Samfunnet for studenter omkring plastproblematikken.

Leder for Grønn campus, førsteamanuensis Tanja Ellingsen, forteller at verkstedet kom opp med tre innovative ideer til hvordan en kan anvende plasten som er ryddet. Disse ideene er omsatt i enkle modeller som skal presenteres på campus. 

Dette arrangementet ble holdt i samarbeid med Engage-SFU, Spark Nord, Idé i Nord, Studentorganisasjonen i Bodø, IRIS og By North, opplyser Ellingsen. Hun kan ikke kan få rost samarbeidspartnerne nok for å ha tilrettelagt det hele.


Deltakere på ideverksted:  Bak f​ra venstre: Karin Andrea Wigger, Engage, HHN; Marie Wickstrøm Sjøli, SOB; Ingebjørg Vestrum, HHN; Julie Holter Heggdal, Engage; Line Mathilde Karlsen, Engage; Bjørn Heggdal, By North; Tanja Ellingsen, Grønn campus. Foran fra venstre: Nicole Nathalie Vasilivna Furnes, TV-aksjonen og Ingrid Schistad Berg, Iris. Foto: Espen Hansen Kvikstad

I tillegg har Grønn campus, sammen med FBA Sustainability Team og SOB, tidligere i høst gjennomført en campus-​​ og strandryddaksjon ved Mørkvedbukta, Innervika, Bodøsjøen og Brømmessanden. Over 60 personer deltok i denne aksjonen.

 Totalt er det samlet opp 300 kilo søppel på disse aksjonene. Om lag tre kilometer av strendene er nå blitt mye en god del renere, sier Tanja Ellingsen, og istemmes av Joost Raeymaekers ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Han var sentral under strandryddedagen. 
 
 Vi ser at det er stort engasjement blant både studenter og ansatte omkring denne problematikken, og neste år håper vi få til en liknende aksjon på alle Nords studiesteder, sier de to. 

Toppfoto fra ideverksted: Svein-Arnt Eriksen. 

TV-aksjonen 2020: Et hav av muligheter


TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Nord universitet deltar under årets TV-aksjon 2020. Vi skal bidra med kunnskap for å redusere plastutslippene og ta vare på miljøet. Vi ønsker å gjøre våre studenter og ansatte bevist på miljøproblemene og bidra for en renere verden.

Nord universitets digitale bøsse til TV-aksjonen finner du på Spleis.

Bidragene som samles inn her går uavkortet til TV-aksjonen.​​