Bachelorstudent ved Nord utviklet nytt miljøverktøy

– Å svare ærlig på 91 spørsmål kan bidra til at verdens bedrifter blir mer bærekraftige, mener student Aarcha Zenya (22).

​Bedrifter over hele verden opplever høyere miljøkrav fra myndigheter og pressgrupper, og mange internasjonale selskaper er blitt bedre på miljørapportering.

Men det koster penger.

Terskelen for å ta bærekraft-temperaturen på seg selv, er for høy, særlig for småbedriftene, mener student Aarcha Zenya.

Gratis og enkelt miljøverktøy

Som bachelorstudent i økonomi og ledelse ved Nord universitet utviklet Aarcha Zenya et enkelt og gratis nettbasert alternativ, Enterprise Sustainable Evaluation Tool – E-SET.

E-SET er et nettbasert miljøverktøy med lav terskel. Verktøyet skal hjelpe store og små bedrifter til å finne ut hva de må endre på i organisasjonen for å bli mer bærekraftige, sier hun.

Klikk her for å endre bildet
Utviklet miljøverktøyet som Nord-student. Aarcha Zenya arbeidet med E-SET mens hun var bachelorstudent ved Handelshøgskolen. Foto: Per Jarl Elle.

Nylig publiserte Aarcha Zenya og hennes veileder, førstelektor Øystein Nystad ved Senter for Økologisk økonomi og etikk en vitenskapelig artikkel om E-SET i tidsskriftet Sustainability .

Nystad, som reviderte artikkelen og bidro med faglige innspill, mener studenten har gjort næringslivet en verdifull tjeneste med utviklingen av miljøverktøyet.

– Aarcha kombinerer sine dataferdigheter med innsikten i økonomi og økologi på en konstruktiv og anvendelig måte, sier han. 

Vil ha konkrete handlinger for bærekraft 

E-SET-indikatorene måler tre dimensjoner av bedriftenes bærekraft:

• Natur- og miljøansvaret
• Sosial ansvarlighet
• Økonomisk ansvarlighet

Ved å bruke resultatene fra de i alt 91 indikatorene, kan bedriften selv sammenligne sin bærekraft, enten med seg selv, eller med andre bedrifter i samme bransje

– Selskapenes svakheter i bærekraftsarbeidet, og hva dette fører til, blir tydeligere med E-SET. En bedre samlet bærekraft i bedriften vil sørge for at ressursene anvendes på en forsvarlig måte. Noen vil bedre de finansielle resultatene og styrke omdømmet til bedriften, sier Aarcha Zenya. 

Begrepet «Bærekraftig utvikling» ble lansert for over tredve år siden av Gro Harlem Brundtland som leder av FNs miljøkommisjon. Aarcha Zenya har tatt det vide bærekraftbegrepet på alvor.

– Jeg vil at næringslivet skal forstå hva bærekraft innebærer i praksis, slik at det kan føre til konkrete handlinger som er til beste for bedriftens økonomi og for miljøet vårt. E-SET er et informasjonsverktøy med lav terskel. Interne aktører skal vite noe om bærekraften i bedriften, sier hun. 

Et godt eksempel er å ta vare på biene

Det er lønnsomt å ta vare på bærekraften i naturmiljøet, siden de økonomiske tapene er dramatiske hvis man ikke gjør det, sier Zenya og viser til et godt eksempel: å ta vare på biene. 

– Pollineringen av blomster og matplanter fra europeiske insekter er verdt 15 milliarder euro per år. Hvis vi fortsetter med handlinger som truer bienes eksistens, som for eksempel mikrobølgenes sammenheng med nedgangen i populasjonen av bier, vil ikke bare biene forsvinne, men også «økosystemtjenestene» de tilbyr. Det er kortsiktig anvendelse av ressursene, sier hun.

Klikk her for å endre bildet Bærekraft i praksis. Student Aarcha Zenya og førstelektor Øystein Nystad har publisert en vitenskapelig artikkel om det digitale miljøverktøyet E-SET. Foto: Per Jarl Elle

Aarcha Zenya understreker at økonomisk vekst og overskudd fortsatt vil være sentrale størrelser i nærings- og samfunnslivet i fremtiden.

– Jeg mener god bedriftsøkonomi er en viktig forutsetning for bærekraft. Uten økonomisk vekst er det vanskelig for bedriften å utgjøre en sosial og miljømessig forskjell.

Zenya mener store og små bedrifter behøver digitale verktøy som er enkle å bruke og som gir god informasjon.

– Jo tidligere store og små bedrifter måler sin bærekraft-score (Sustainability score) i E-SET, jo tidligere kan de endre strategiene for å forbedre den. Slik kan de skape seg et konkurransefortrinn fra starten av, sier Aarcha Zenya, som etter hun ble uteksaminert som bachelorstudent i økonomi og ledelse ved Nord universitet våren 2018, forsatte studiene som masterstudent i Energy, Natural Resources and the Environment, ved Norges Handelshøgskole.  

Ærlig og sannferdig egenmelding

For at E-SET skal gi et nøyaktig bilde av bedrifters bærekraft, må bedriftene være ærlige mot seg selv.

– Ærlighet er ikke noe problem hvis de tar bærekraftbegrepet seriøst. Da er informasjonen som oppgis i verktøyet nyttig og troverdig, og E-SET blir en sannferdig egenmelding som bedriften finner nyttig og verdifull.  

– Jeg håper for øvrig at selskapene i verden ser verdien av å publisere bærekraft-scoren sin offentlig, slik at alle kan sammenligne sin bærekraft med hverandre. 

Fakta om E-SET

Miljøverktøyet E-SET er basert på globale standarder for klima- og miljørapportering

Se Enterprise Sustainability Evaluation Tool (E-SET)