Banebrytende samarbeid om akuttmedisin

De skal jobbe tett sammen hele livet, men vet lite om hverandre gjennom studieløpet. Nå knyttes leger, sykepleiere og ambulansearbeidere sammen langt tidligere.

– Dette er et banebrytende samarbeid vi har stor tro på.

Det sier seniorkonsulent Lars Ove Reinaas ved Nord universitet og avdelingsoverlege Håkon Trønnes ved anestesiavdelingen på Sykehuset Levanger.

I nærmere et år har de jobbet intenst for å få brikkene på plass. Nå er de i mål med et tverrfaglig prosjekt de begge håper og tror er kommet for å bli.

Turnuskandidater, sykepleiestudenter og ambulansepersonell

– Vi arrangerer nå en akuttmedisinsk dag der turnuskandidater, ambulanselærlinger og sykepleiestudenter øver sammen.

– Vi ser at simulering er en metode for god læring, og tror læringsutbyttet vil bli enda større av at de øver sammen, sier Reinaas.

Klikk her for å endre bildet
Et unikt samarbeidforteller Lars Ove Reinaas, seniorkonsulent ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Øvelsen, som nylig ble arrangert ved Nord universitet i Levanger, ble innledet med en ulykke som krevde livreddende tiltak.

I tillegg ble det arrangert situasjoner som simulerer at de er på en sykehusavdeling, der det blir en forverring av sykdomsbildet.

Simuleringsdukker

Klikk her for å endre bildet
Realistisk fagdag: for Sindre Wahlstrøm (til venstre), lege i spesialisering, anestesisykepleier Trond Solbakk, sykepleiestudent Julianne Strand, ambulanselærling Joakim Kvaal og studentene Jenny Anita Sandvik og Stine Lyngseth Sandseter.
– Det er veldig lærerikt, sier sykepleiestudent Stine Lyngseth Sandseter, som nettopp har øvd seg på såkalt intubering av en pasient. Det vil si innsetting av et pusterør ned i luftrøret på pasienten.


Pasienten er for anledningen en avansert simuleringsdukke som gjør rammen svært realistisk.

LES MER: Svette sykepleierstudenter på ferdighetslaben

I alt deltar 12 tredjeårs sykepleiestudenter fra Nord universitet på fagdagen, sammen med fire ambulansefaglærlinger og fire turnuskandidater fra Helse Nord-Trøndelag.

Gjensidig forståelse

Sindre Gartland Wahlstrøm er lege i spesialisering, og opplevde øvelsen som veldig verdifull.

– Det er utrolig nyttig også for oss som er leger å få se hvordan utdanninga foregår for sykepleiere og ambulansearbeidere.

– Vi samarbeider mye med de i det daglige, og dette gir oss mye mer forståelse for hverandres arbeidssituasjon og oppgaver, sier han.

Kommet for å bli

Nå skal fagdagen evalueres, men både Reinaas og Trønnes håper og tror at dette er starten på noe mer.

– Vi trener mye sammen allerede, men det at vi begynner allerede som studenter og turnusleger er viktig og nytt. Jeg tror det er kommet for å bli, sier avdelingsoverlege Trønnes.

Bli sykepleier

Hovedbildet: fagrådgiver Arild Bråten (i midten) i ambulansetjenesten instruerer fra venstre turnuslege Maia Elstad, sykepleiestudentene Elisabeth Tronstad og Per Jørgen Buseth og ambulanselærling Andrea Ovesen Rakvåg.