Barnehagelærerutdanning i Mo i Rana fra høsten 2021

Fra høsten 2021 tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning i Mo i Rana. Utdanningen er en fireårig deltidsutdanning

​​​Faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen Ann Gøril Hugaas forklarer at dette er en utdanning som passer for så vel 19-åringen som den voksne studenten. Utdanningen går over fire år, og er en deltidsutdanning. 

– Utdanningen er samlings- og nettbasert. Det betyr at det blir en fleksibel utdanning.

– Det er for eksempel mulig å ha jobb ved siden av studiene, forteller Hugaas.

Hun påpeker likevel at å utdanne seg til barnehagelærer er et krevende studium, og at det tidvis vil være stor arbeidsbelastning i tilknytning til studiene. 

Tre samlinger hvert semester  

Klikk her for å endre bildet
Samlings- og nettbasert. – Dette blir en fleksibel utdanning, sier Ann Gøril Hugaas, faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen. Foto: Nina Kjeøy.
Studiet leder frem til en bachelorgrad, og inneholder 100 dager praksis fordelt over fire år. Det legges opp til tre samlinger hvert semester, hvor hver samling vil være på 3 – 4 dager. 

Samlingene blir i Mo i Rana, men det kan også bli aktuelt med noen samlinger i Bodø. 

I tillegg til de fysiske samlingene får studentene forelesninger, oppgaver og veiledning over nett. Da kan du som student sitte hjemme og delta på forelesninger. 

– Det betyr at studiet både passer for studenter bosatt i regionen og for studenter bosatt andre steder, sier Hugaas. 

Stort behov for påfyll av engasjerte barnehagelærere

Helen Moe er styrer ved Selfors barnehage i Mo i Rana. Hennes reaksjon på oppstarten av samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning høsten 2021, er positiv. 

– ​Det er både bra og nødvendig at det igjen blir opptak til barnehagelærerutdanning på Helgeland.  

– Vi har stort behov for påfyll av engasjerte barnehagelærere som kan utvikle kvaliteten i barnehagene og sikre en god og spennende hverdag for ungene, sier Moe. 

Hun oppfordrer alle styrere og arbeidsgivere til å legge til rette for at interesserte barnehagearbeidere tar utdanning som barnehagelærere.

Tre lærerutdanninger i Mo i Rana

Mo i Rana er Nord-Norges største industrikommune. Det bor ca. 19.000 mennesker i byen, og Nord universitet har ca. 600 studenter ved studiestedet. I dag tilbyr Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet to samlings- og nettbaserte grunnskolelærerutdanninger i Mo i Rana:

    • ​​Master grunnskolelærerutdanning 1-7 
    • Master grunnskolelærerutdanning 5-10
Når samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning også tilbys fra høsten 2021, blir tilbudet enda mer komplett.  

De samlings- og nettbaserte lærerutdanningene som tilbys i Mo i Rana, bygger på lang erfaring og solid fagkompetanse fra Nesna, Bodø og Levanger. 

Flere miljø samlet

Nord universitet er tilstede i Mo i Rana med fire fakultet: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Handelshøgskolen. 

Hovedbygget ved studiested Mo i Rana ligger midt i sentrum, og mange ulike miljø er samlet der: Nord universitet, fylkesbiblioteket og biblioteket for Rana, Kunnskapsparken Helgeland, Nordlandsforskning, Rana utviklingsselskap, Rana næringsforening, Senter for Industriell Forretningsutvikling, SINTEF Helgeland, Vitensenter Nordland, Innovasjon Norge og Universitetet i Tromsø. 

Byen ligger ved E6 og det er tog- og flyforbindelse.​

Fakta om studiet


​​​Samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning i Mo i Rana.

Fireårig deltidsutdanning som gir en bachelorgrad.

Det legges opp til tre samlinger på 3-4 dager hvert semester.

Fleksibel utdanning som gjør det mulig å jobbe ved siden av studiene

Oppstart: Høsten 2021

 Kontaktperson