Barnehager avgjørende for barns fysiske aktivitetsnivå

En ny studie viser at barnehager bidrar til å øke forskjeller i barns aktivitetsnivå. Det skjer ved at det er ulik grad av fysisk aktivitet i barnehagene.

I et pågående doktorgradsprosjekt studerte universitetslektor Karin Kippe ved Nord universitet 4-6 åringers fysiske aktivitetsnivå i barnehagen, sammen med sin veileder, professor Pål Lagestad. 

Forskerne ville undersøke om det var forskjeller i barnehagebarns fysiske aktivitetsnivå på fritiden, og om disse forskjellene kunne utjevnes når barna var i barnehagen. 

Det viste seg at det ikke var noen forskjeller i aktivitetsnivået på fritiden mellom barn fra ulike barnehager. Forskerne fant imidlertid at barnehagene som ble undersøkt i studien bidro til å skape forskjeller i barns fysiske aktivitetsgrad. Dette kom fram gjennom målinger av aktivitetsnivå til ungene i barnehagene.
 
Barnehagen bidro med to-tredeler av barns totale fysiske aktivitet gjennom dagen.
– Disse funnene viser betydningen barnehagene har når det gjelder barns fysiske aktivitetsnivå, sier universitetslektor Karin Kippe.  

Forsker på barns fysiske aktivitet i barnehager: Professor Pål Lagestad og universitetslektor Karin Kippe. Foto: Bjørnar Olav Leknes. Toppbilde: Alexander Dummer.

Har målt aktivitetsnivået til to hundre og førti barn 

 Verdens helseorganisasjon peker på viktigheten av at barn er i fysisk aktivitet hvor de blir svett og andpusten (moderat eller høyt intensitetsnivå) i 60 minutter hver dag.

Aktivitetsnivået ble målt ved hjelp av et instrument som kalles for akselerometer.
Akselerometeret ble plassert på hoften ved hjelp av et belte, og barna gikk med dette hele dagen i en uke. 

Foreldrenes utdanning og inntekt ble undersøkt gjennom en skriftlig spørreundersøkelse, men viste seg å ikke ha betydning for barnas aktivitetsnivå.

De fleste barna tilfredsstiller anbefalt fysisk aktivitetsnivå

 – Studien viser at 84 prosent av barna oppnådde helseanbefalingene for daglig fysisk aktivitet, ved at de hadde minst 60 minutter gjennom hele dagen i aktivitet med moderat eller høyt intensitetsnivå, sier Kippe.  
 
Hun forklarer videre:
Om en tar utgangspunkt i aktivitetsgraden på fritid og i barnehagen, oppnådde ca. 5 prosent det anbefalte nivået ved sin fritidsaktivitet, mens 40 prosent oppnådde det anbefalte nivået mens de var i barnehagen. 

– I barnehagen med lavest aktivitetsgrad, har barna bare 44 minutter med moderat eller høyt intensitetsnivå, mens i barnehagen med høyest aktivitetsgrad har barna 77 minutter med moderat eller høyt intensitetsnivå, sier Kippe.  
 
Studien viser videre at guttene har et høyere aktivitetsnivå enn jentene, selv om denne forskjellen ikke var stor. 

–  Jentene hadde 55 minutter daglig med moderat eller høyt intensitetsnivå, mens guttene hadde 62 minutter med moderat eller høyt intensitetsnivå mens de var i barnehagen, sier Kippe.   

– Barnehager bør sikre alle barn et minimum av fysisk aktivitet 

 Forskerne var overrasket over de store forskjellene mellom barnehagene. De mener at dette bør være en vekker for de som styrer barnehagepolitikken, fordi fysisk aktivitet i barnehagealder er svært viktig for barns helse. 

En del studier viser også at de som er fysiske aktive som barn, også i større grad vil bli fysisk aktive som voksne. 

– Dette vil ha betydning for folkehelsen i et kort og langt perspektiv. Ny rammeplan for barnehagen har fokus på at barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet, og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Barnehagen kan bidra til at barn med lite aktivitet på fritiden får økt sin fysiske aktivitetsgrad gjennom å gå i barnehage, avslutter Kippe.
 


Les mer fra studien om  
Barns aktivitetsnivå i barnehager