Endrer anbefalingene etter reiser i kommuner på Østlandet fra 2. februar

Den ekstraordinære oppfordringen om å teste seg etter reise i angitte kommuner på Østlandet ble opphevet 2. februar.

​​​​Oppdatering 2. februar: Den tidligere anmodningen om testing etter reise i angitte kommuner på Østlandet ble opphevet 2. februar.

Alle som har vært på reise i Ring-1-kommunene oppfordres til å være påpasselig med å holde avstand og følge regler og anbefalinger om testing nasjonalt, lokalt i den enkelte kommune og på eventuelt praksissted.​​

​​​​​​​​Regjeringen iverksatte lørdag 23. januar svært omfattende og inngripende tiltak i kommunene Oslo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Våler og Ås.

Fra søndag 24. januar og fram til 2. februar innførste Nord universitet ekstraordinære tiltak for å hindre at virusmutasjonen spredde seg på våre studiesteder. 

Fram til 2. februar innebar dette følgende for studenter ved Nord universitet:

  1. ​Studenter som er i de berørte kommunene oppfordres i tråd med nasjonale føringer til å begrense mobilitet, og ikke reise til studiestedet dersom det ikke er strengt nødvendig​. 

  2. Studenter som har vært i en av de berørte kommunene i løpet av de siste 14 dagene og er kommet til studiestedet, oppfordres til å teste seg. 

  3. Studentene dette gjelder bør unngå nærkontakt med andre, oppfordres til å holde god avstand (helst 2 meter) og ikke oppsøke studiestedet før de har fått en negativ test. Se lokal informasjon om testing her​.

  4. Studenter kan gjennomføre planlagt praksis etter godkjente smittevernveiledere. Studenter som skal gjennomføre praksis, og som kommer fra noen av de berørte kommunene, oppfordres til å teste seg, og ha fått negativt testresultat før oppmøte.​

Studiestedene er åpne

Studiestedene ved Nord universitet er åpne, slik at studenter som har behov for det, og som ikke er berørt av punktene over, kan bruke fellesarealer som bibliotek, grupperom, lesesaler, trenings- og øvingsrom.

Bruk adgangskort/studentkort for adgang fra 16.00 til 24.00 og 07.00 til 07.30. ​​