Ber NOKUT om to år til å revidere doktorgrad

Ph.d. i studier av profesjonspraksis er under revidering av NOKUT. Nord universitet har nå levert sin uttalelse til rapporten fra sakkyndig komité.

NOKUT varslet i 2018 om en revidering av akkrediteringen av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis, som er én av fire doktorgrader ved Nord universitet. En sakkyndig komité utarbeider en rapport som skal overleveres administrasjonen i NOKUT. Uttalelsen fra Nord universitet vil være en del av denne rapporten. NOKUT styrebehandler saken 13. februar 2020.

I sin uttalelse til rapporten fra sakkyndig komité ber Nord universitet om en frist på inntil to år for å gjennomføre det nødvendige revisjonsarbeidet av ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Ph.d.-programmet vil driftes som normalt i revisjonsperioden, i samsvar med gjeldende akkreditering og forskrifter.

Les Nord universitets uttalelse til sakkyndig rapport:
Tilsvar til komiteens rapport 06 jan 2020.pdf

Klikk her for å endre bildet
En alvorlig rapport: Rektor Hanne Solheim Hansen ber NOKUT om å få bruke inntil to år på arbeidet med revideringen av akkrediteringen av ph.d. i studier av profesjonspraksis.

–  Det er en rapport som vi tar svært alvorlig. Den største oppgaven nå er å beskrive fagområdets bredde og dybde, samtidig som de faglige avgrensningene også kommer tydelig frem. Fagområdets beskrivelse er grunnleggende for ph.d.-programmet, noe som innebærer at mange andre elementer også må videreutvikles og beskrives, sier rektor Hanne Solheim Hansen.  

–  Den sakkyndige rapporten er tydelig på hva om må på plass, og jeg er overbevist om at vi sammen vil klare dette. Vi setter inn de ressursene som trengs for å gjøre dette arbeidet grundig og godt. Arbeidet knyttet til revideringen av ph.d.-programmet i studer av profesjonspraksis er forankret på høyeste nivå i universitet, og fagmiljøene og stipendiatene skal involveres i revisjonsarbeidet. Dette er et komplekst arbeid og vi har derfor bedt NOKUT om å få bruke inntil to år på dette.