Beredskapsforskere gjør feltarbeid i isen Nord av Svalbard

Denne uken er beredskapsforskere fra Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Nord universitet sammen med forskere fra Universitetet i Stavanger, NTNU og UiT i redningsoperasjoner og utprøving av redningsutstyr i isfarvann.

Leverandører av redningsmateriell tester utstyr og overlevelsesevne for evakuerte passasjerer som ledd i oppfølgingen av den nye Polarkoden. Polarkoden stiller krav til fartøy som beveger seg i isfarvann om at de skal ha utstyr tilgjengelig slik at passasjerer skal kunne overleve i fem døgn før redning.

Professor Odd Jarl Borch og rådgiver Johannes Schmied deltar på vegne av Sarinor arbeidspakke 7 der fokus er rettet mot trening og øvingskonsepter for søk og redning i nordområdene. Om bord på KV Svalbard er både sikkerhets- og beredskapsforskere, teknologer og medisinere som skal bidra i de ulike overlevelses og utstyrstestene.