Bidrar i verdens største forskningssenter innen energieffektivisering

Nord universitet er viktig partner i forskningssenteret HighEFF. Senteret, som ble etablert i 2016, har allerede 22 stipendiater i løp – deriblant Irina Isaeva fra Nord.

​HighEFF – Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future – ble etablert i 2016-2017, og er allerede verdens største forskningssenter innen energieffektivisering (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME)).

43 partnere – 8 år – 400 millioner kroner

Senteret, som ledes av SINTEF Energi, jobber med prosessindustri, overskuddsvarme og industriklynger. Det varer over åtte år, har et budsjett på 400 millioner kroner, 43 partnere fordelt på ti land og 22 stipendiater i løp.

En av disse er stipendiat Irina N. Isaeva (bildet over). Hun er ansatt ved Senter for industriell forretningsutvikling (SIF), som er en del av Nord universitet, Handelshøgskolen. SIF er lokalisert i Campus Helgeland i Mo i Rana.

Nylig deltok hun på HighEFFs forskningskonferanse i Trondheim, sammen med en rekke samarbeidspartnere fra inn- og utland.

– For meg er HighEFF utrolig nyttig med tanke på nettverksbygging. Jeg har blant annet blitt veldig godt kjent med NTNU Samfunnsforskning og hva de gjør.

– Gjennom å delta på slike samlinger får jeg innsikt i annen type forskning, men også hva industrien i Norge er opptatt av og hvordan de jobber for å bli mer energieffektiv, sier Irina Isaeva, som for øvrig har en mastergrad innenfor studier av kunnskap, teknologi og samfunn ved NTNU.

Forsker på samarbeidsprosessene

Klikk her for å endre bildet
High Five for HighEFF: Stipendiat Irina Isaeva ved Handelshøgskolen er involvert i verdens største forskningssenter innen energieffektivisering. Foto: HighEFF. 
Isaeva forteller at HighEFF er delt inn i seks ulike forskningsområder: Methodolgies – Components – Cycles – Applictaions – Social – Case Studies. Selv er hun tilknyttet RA5 (Research Area 5).

– Dette forskningsområdet ser på den samfunnsmessige delen av forskningssenteret FME. Selv forsker jeg på samarbeidsprosessene som skjer når FoU-institusjoner og bedrifter jobber sammen for å utvikle innovasjoner innenfor energieffektivisering.

– Det at universiteter, forskningsinstitusjoner og industrien jobber sammen gjennom HighEFF med felles mål om å utvikle bærekraftige innovasjoner innen energieffektivisering, synes jeg er et utrolig viktig initiativ. Spesielt for å oppnå FNs bærekraftmål, sier hun.

Fakta om HighEFF


  • Verdens største forskningssenter innen energieffektivisering
  • Etablert i 2016/2017
  • Ledes av SINTEF Energi
  • 43 partnere, deriblant Nord universitet
  • Budsjett på 400 millioner kroner
  • 22 stipendiater i løp

Se HighEFFs årsrapport for 2018

 Kontaktperson