Bidrar til beredskapen i nord

Nord universitet og fagskoler i Lofoten og Bodø øver sammen om sikkerhet og berdskap. Kan bidra til å berge liv og redde miljø i Nordområdene.

Samarbeid: Elevene Mathias Karlsen og Joakim Wiland Helgesen, Bodin maritime fagskole og professor Odd Jarl Borch, Nord universitet (i midten).

Når et skip kommer i havsnød, kan det stå om sekunder. Det primære er å berge mannskapet. Andre følgeskader kan være oljesøl og andre utslipp som skader miljøet. 

I slike situasjoner er det livsviktig at det er noen som kan handle raskt og effektivt. Kompetanse og drill er nøkkelord.

For å takle slike situasjoner gjøres det nå felles anstrengelse mellom Nord universitet, Bodin maritime fagskole og Lofoten maritime fagskole.

Har bygd felles simulatorpark

Over tid har de bygget en felles simulatorpark. Her øves det på hendelser som ligger nært opp til virkeligheten.

Samarbeidet er forankret i et partnerskap kalt Maritim Campus Nord, bestående av Nord universitet, de maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Nordland og Nord-Trøndelag.

– Utstyret som nå er på plass er i verdensklasse, og det har kostet flere titalls millioner kroner, sier rådgiver Hege Christin Stenhammer ved Handelshøgskolen, Nord universitet. 

Investeringene omfatter fartøybroer i Bodø og Lofoten, samt fartøyenheter og beredskapsledelsesverktøy ved Nord universitet.

Skip på grunn ved Værøy


PhD-student Johannes Schmied: Studerer samspill mellom systemer og organisasjon.

Nylig ble det simulert en hendelse ved innseilinga mot Værøy der et skip grunnstøtte. Beredskapsledelseslaben ved Nord universitet ledet operasjonen som da ble satt i gang. 

Ledelsen i Bodø tok da rollen som Hovedredningssentral og Kystverkets beredskapsavdeling.

Det primære var å berge mannskapet om bord på skipet. Deretter handlet det om begrense skadevirkningene av oljesøl.

Den koordinerte bergingsaksjonen foregikk ved at skipet kunne følges på store dataskjermer, mens det ble kommunisert via radio ut til havaristen. Kystverket, redningsskøyta og øvrige skip i nærheten ble også satt i beredskap. 

På beredskapsledelseslaben ved Nord universitet var det samlet en kriseledelse med studenter og forskere, rådgiver Hege Christin Stenhammer og professor Odd Jarl Borch.

Sistnevnte var innsatsleder sjø, og ledet operasjonene som foregikk mellom de tre samarbeidsinstitusjonene.

To av elevene ved Bodin maritime fagskole var også på plass for å lære.

Siden mye av det samme utstyret finnes ved deres egen skole, ligger læringa primært i at de får delta på en øvelse der organisering og kriseledelse står i høysete, forteller elevene Mathias Karlsen og Joakim Wiland Helgesen.

Avgjørende kunnskap om ulykka er ute


Praksis: PhD-student Ensieh Kheiri Pileh Roud verdsetter praksis fra øvelser i sitt arbeid.

– Vi kan gjøre lignende simulatoraksjoner ved skolen vår. Men her får vi delta i stab og lære mer om kriseledelse, sier Joakim.

De to elevene ønsker seg ei karriere som styrmenn, og ser for seg ei framtid på havet.

– Hvis vi skulle havne i en nødsituasjon selv, er det absolutt en fordel å ha vært med på dette. Da vet vi hvordan det eventuelt foregår, og kan handle bedre, sier Mathias.

Styrker utdanninger ved Nord universitet

Med på øvelsen var doktorgradsstipendiatene Ensieh Kheiri Pileh Roud og Johannes Schmied, samt fagansvarlig for den planlagte nye masteren i beredskap og kriseledelse, førsteamanuensis Natalie Andreassen.
 
– Hvor viktig er Beredskapsledelseslaben for dere?

– Som forsker kommer jeg nærmere på virkelige hendelser gjennom simulatorhendelsene, noe som kompletterer den rent teoretiske tilnærmingen. Derfor er dette veldig bra, sier Ensieh.

Johannes Schmied forteller at han er opptatt av det svært komplekse bildet innenfor krisehandtering.

– På en øvelse som dette får jeg virkelig studert inngående hvordan mange systemer og mye informasjon bør og skal virke sammen i en krisesituasjon, sier han

– For den nye masteren, som er tenkt satt i gang fra høsten 2018, blir denne laben svært viktig, sier Natalie Andreassen. 

– Også andre miljø ved Nord universitet, som helsefag og ambulansefagutdanninga, vil ha stor nytte av dette miljøet, sier Hege Christin Stenhammer.  

Nord universitet er for øvrig i gang med neste fase i å bygge en avansert øvings- og testarena for å integrere Maritim Campus Nord med øvrige europeiske simulatornettverk, opplyser Stenhammer.