Bidrar til rekruttering av helsepersonell over to regioner

Helse Nord og Helse Midt trenger flere helsepersonell i kampen mot koronaviruset.

Nord universitet sitt Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har studenter fordelt over to ulike regioner og helseforetak. Dette er Helse Nord i Nordland og Helse Midt i nordre del av Trøndelag. 

Fakultetet er med det en viktig bidragsyter i å rekruttere helsepersonell til regionene, og særlig viktig i den situasjonen vi er i nå med spredning av koronavirus. 

Det er helseforetakene som koordinerer og fordeler ressurser mellom sykehusene og kommunene i de respektive regionene. Regionenes to helseforetak har bedt oss videreformidle at de nå registrerer og rekrutterer helsepersonell i forbindelse med
den pågående krisen.  

Ønsker du å melde deg til tjeneste?

Da kan du benytte følgende lenker:

Helse Midt
 
Helse Nord