Bok om problemer for ungdom på utsiden

I ei ny bok kommer ungdom som står utenfor felleskapet i Norden med forslag til løsninger på hvordan deres livssituasjon kan forbedres.


Reidun Follesø

Visedekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Reidun Follesø ved Nord universitet er medredaktør for boka, sammen med Terje Olsen, Nordlandsforskning og Trine Wulf-Andersen.

I boka Unge, utenforskap og sosial forandring, forteller unge i Danmark, Norge, Sverige og Finland om sine problemer med å stå utenfor felleskapet.

Typiske problemer de strever med er:
- avbrutt utdannelse
- arbeidsledighet
- psykiske problemer
- dårlig trivsel

Boka ser også på de ressursene de unge har og deres potensiale, og kommer med en rekke forslag til hvordan deres situasjon kan forbedres.

Forfatterne viser hvordan de unges løsningsforslag skiller seg langt fra det som fagfolk, politikere og myndighetspersoner foreslår.

De kommer derfor med metoder som skal få til bedre medvirkning i de beslutningsprosesser som angår de unges situasjon og hverdag. Målet er å skape sosial forandring og på lengre sikt å styrke de unges tilhørighet.

Nord universitet i Nordisk forskernettverk

Forfatterne er alle medlemmer av Nordisk forskernettverk; Unge, tilhørighet og utenforskap.(ungforsk.org) 
Ideen til nettverket ble til i samtaler mellom forskere fra Nord universitet, Roskilde Universitet, Socialstyrelsen (DK), Nordens Velferdssenter og Nordlandsforskning.

Tanken er å samle nordiske forskere som er opptatt av ungdom, risiko og hva som skal til for at unge kan få fotfeste i voksenlivet.

Boka bygger på empirisk materiale og analyser fra kvalitative studier av de unge og deres situasjon. Den henvender seg til beslutningstakere og fagfagfolk, samt til forskere, de som underviser og til studenter.

Boka lanseres på Roskilde Universitet onsdag 23. november.


Nordisk forskernettverk
Nettverkets nettside