– Et fantastisk studiested

Tidligere masterstudent i teknologiledelse, Ulrich Bugge, sparer ikke på superlativene i sin beskrivelse av Campus Helgeland i Mo i Rana.

​​​​​​
Klikk her for å endre bildet
Toppkarakter til Nord og Campus Helgeland: Ulr​ich Bugge og Monica Paulsen har en master i teknologiledelse fra Nord universitet, og gir både studiet og studiestedet sin beste attest. Foto: Rami Skonseng. 
– Nord universitet sin Campus Helgeland er fantastisk med gode fasiliteter, faglig dyktige og hjelpsomme ansatte, sier tidligere masterstudent i teknologiledelse, Ulrich Bugge (54).

At dette tilbudet finnes på hjemstedet hans, Mo i Rana, var også vesentlig for at Ulrich tok fatt på sin masterutdanning. 

– Jeg tror slike distribuerte utdanningsinstitusjoner er viktig for å sikre tilgang til etterutdanning for lokalt næringsliv. Det var studenter fra hele Norge i mitt kull og akkurat det samlingsbaserte var selve nøkkelen for mange av dem for å kunne delta.

Ny søkerrekord i år

Klikk her for å endre bildet
Gleder seg over gode søkertall: Førsteamanuensis Marianne Steinmo og førsteamanuensis Siri Jakobsen ved Nord universitet, her utenfor Campus Helgeland i Mo i Rana. Foto: Rami Skonseng.
MBA i teknologiledelse​ er en svært populær videreutdanning ved Nord universitet. Studiet går over tre år og har fokus på innovasjon, ledelse og markedsføring, sier studieprogramansvarlig, førsteamanuensis Siri Jakobsen. 

– Søkertallene viser at vi har ny søkerrekord i år. Den forrige var hundre søkere til femti studieplasser, sier Jakobsen. 

Studentene kommer fra hele landet til Nord i Mo for å ta denne utdanninga. 

– Hvorfor er det så populært?

– Jeg tror det er mange teknologer og en god del økonomer som ønsker påfyll i teknologiledelse. Studiet er veldig retta mot teknologi og innovasjon, sier Jakobsen.

Løfter fram faglærerkreftene på studiet

​– Flere av hovedfagene i MBA i teknologiledelse gjennomføres i samarbeid med faglærere fra NTNU som er ansatt i deltidsstillinger ved Handelshøgskolen. Dette sikrer en gjennomgående høy kvalitet på undervisningen. Samarbeid med slike sterke fagmiljøer er med på å styrke studiet og sikre at det er faglig oppdatert på rett nivå, sier Ulrich Bugge.   

Bugge var ferdig med sin master i teknologiledelse i 2020. Han jobber i dag som CTO i TietoEVRY på Mo med chip, teknologi og innovasjon for selskapet i Norge, Finland og Latvia.  

– Jeg jobber mye med innovasjon og forretningsutvikling. Studiet har ikke medført noen nye arbeidsoppgaver, men har gitt meg personlig en verktøykasse jeg kan bruke i mitt arbeid med innovasjon og teamarbeid, sier Ulrich, som på fritida liker seg best i naturen med jakt og fiske. Noe det er rike muligheter til i Rana. 

Fikk tettet kunnskapshull

Klikk her for å endre bildet
Fikk dekket sitt kunnskapsbehov. Monica Paulsen (nummer to fra venstre) er daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland og tidligere masterstudent i teknologiledelse ved Nord universitet. Her sammen med Ulrich Bugge, stipendiatene Irina Isaeva og Jenny Kjemphei Larsen og universitetslektor Morten Dahle Selfors. Foto: Rami Skonseng.
Monica Paulsen (52) var del av det første kullet som tok master i teknologiledelse ved studiested Mo i 2013. 

Da hun starta i Kunnskapsparken Helgeland i Mo i Rana, oppdaget hun at det var noen kompetansehull hun ville fylle. 

Monica er sivilingeniør innen maskinfag i bunn, og i den nye jobben i Kunnkapsparken Helgeland var det større behov for kunnskap om teknologiledelse og innovasjon. 

– Da var en master i teknologiledelse akkurat det jeg trengte. De viktigste fagene for meg i studiet var bærekraftig innovasjon, endringsledelse, finansiering av forretningsutvikling, industriell markedsføring og teknologibasert innovasjon og entreprenørskap.  

Perfekt for nettverksbygging

Ellers framhever hun studiet som perfekt for nettverksbygging, med studenter fra hele landet fra ulike bransjer. 

I tillegg til å være leder i Kunnskapsparken Helgeland er Monica også leder for industriklyngen ACT Cluster. 

En vanlig dag på jobben består gjerne av samtaler, møter og arrangementer med mange av de bedriftene som Kunnskapsparken samarbeider med i ulike utviklingsprosjekter. Også helt ferske gründere i etableringsfasen søker råd hos kunnskapsparken, som da kan tilby inkubatortjenester. 

Monica og kollegene i Kunnskapsparken bidrar i utvikling av nye forretningsideer både hos oppstartsbedrifter og etablerte selskap, og kobler aktører som har nytte av å samarbeide. 

– Å være en pådriver for næringsutvikling, innovasjon og samarbeid opplever jeg som veldig meningsfylt, sier Monica. 

–​ Vi får bidra til å styrke konkurransekraften for næringslivet på Helgeland ved å utløse finansiering til forretningsutvikling og innovasjonsaktivitet, og ved å lede større samarbeidsprosjekter. 

–​ ​​​Alt dette bidrar til en spennende og interessant jobbhverdag, og det er givende å samarbeide med så mange dyktige folk fra ulike bransjer, sier Monica.

MBA i teknologile​delse


Studiepoeng90
Type studiumMastergrad
Studieform
Deltid
SpråkNorsk
PolitiattestNei
Studiested
Mo i Rana

 Kontaktperson