Derfor bør barn lese tekster på et annet språk

Derfor bør barn lese tekster på et annet språk
Elever som også leser litteratur på et annet språk enn sitt eget morsmål, utvikler større mental fleksibilitet.

Per Jarl Elle

Det sier Janice Mary Bland, professor i engelsk ved Nord universitet, og redaktør og medforfatter av flere lærebøker og antologier om engelsk-undervisning for barn og ungdom.    

Bland forbereder blant annet lærerstudenter ved Nord universitet i å lære barn og unge det engelske språket. 

– Engelsk er et verdensspråk, og jeg studerer ulike måter man best kan lære unge mennesker engelsk, sier Janice Bland. 

Klikk her for å endre bildet

Hjernen er alene
. Professor Janice M. Bland påpeker at å lese bøker med tekst og bilder, hjelper barn og ungdom i å utvikle stabile tankeprosesser (foto: Per Jarl Elle).

– Dyptlesing er en forutsetning for dyp læring og støtter barn og unges intellektuelle, emosjonelle, etiske og sosiale utvikling. Ny forskning viser at dyptlesning påvirker hvordan hjernen utvikler seg, sier hun. 

Lesing av tekst på papir involverer andre former for mentale prosesser enn det skjermmedia gjør.

Mer papirtid og mindre skjermtid for barna

Å lese en tekst på papir styrker vår evne til å vie oppmerksomhet til og konsentrerer oss om enkeltobjekter over lengre tid. Noe flytende bilder på en skjerm ikke gjør, hevder Bland.

– Skjermmedia stimulerer hyperoppmerksomhet i hjernen, som vi trenger når vi er i fare. Men sjonglering med våre kognitive ressurser foran dataskjermen fragmenterer denne oppmerksomheten. Vi kan kompensere for dette gjennom å lese bøker, sier Bland.

– Hva med lesning av tekst på mobil, pc og nettbrett?

– Jeg vil si at alle typer lesing er nyttig, skjønt det er bevis for at et stadig skifte mellom oppgaver vi utfører ved hjelp av digitale enheter, svekker våre evner til å fokusere på èn oppgave. Å være i stand til å fokusere er en ressurs for konsentrert arbeid og dyp tenkning, sier hun. 

Norske barn kan flere engelske ord - tyske barn er bedre på å diskutere på engelsk

Britiske Janice Bland har også undervist ved Universitetet i Münster i Tyskland. Hun sammenligner engelsk som andrespråk i tysk og norsk skole.

– Kunnskapsbasen om engelskspråklig litteratur for barn er lav i tysk skole. Slik sett skiller ikke tysk skole seg fra norsk skole, sier Bland.  

Norske elever har i følge Bland ofte et bedre engelsk ordforråd enn tyske elever, men tyske elever er mer vant til å diskutere ulike tema.

– Tysk skole forventer i større grad at elevene snakker om globale spørsmål, sier Bland, som også redigerer tidsskriftet Children’s Literature in English Language Education (CLELE) (open access).

Hun bekymrer seg ikke for at engelsk språk kan fortrenge det norske språket.

Forskjellige språk og kulturer beriker hverandre, så det å snakke og lese på forskjellige språk burde verdsettes høyt i klasserommet, i skolen og i samfunnet, sier hun.  

– Barn bør oppmuntres til å lese

Hun mener at dagens elever i mange land vokser opp med et «interkulturelt statsborgerskap», og at barn og unge bør oppmuntres til å lese litteratur på morsmålet sitt – og å lese litteratur på engelsk så ofte som mulig.

– Elevene lærer seg kritisk leseferdighet og øker sin kunnskap om verden gjennom litteratur på et annet språk enn sitt eget. 

Bland sier at det er et problem at skolebarn har liten tilgang til engelspråklig litteratur.

– Det gjelder særlig engelskspråklig barnelitteratur, som elevene kan bli glade i, lære av og utvikle empati med, sier hun.

Per Jarl Elle
Janice Blands faginteresser inkluderer lærerutdanning i ELT (English Language Teaching), kreativ skriving, barnelitteratur, kritisk leseferdighet og globale problemstillinger, interkulturell læring og drama. 

Studiene hennes inkluderer Children’s Literature and Learner Empowerment: Children and Teenagers in English Language Education (2013), Teaching English to Young Learners (2015) and Using Literature in English Language Education: Challenging Reading for 8–18 Year Olds (2018), som alle er utgitt av det internasjonale britiske forlaget Bloomsbury Academic. 

 Kontaktperson