Det blir undervisning på studiestedene fra januar

Nord universitet planlegger nå for fysisk undervisning i vårsemesteret. Vi viderefører da tiltakene fra i høst, med undervisning i mindre grupper, med mer avstand og andre nødvendige smitteverntiltak.

​​​​​​​​​​Informasjon til studentene ved Nord universitet:​

Dette har vært en krevende høst, der inngripende smitteverntiltak har preget studenttilværelsen, ulike idretts- og kulturtilbud og det sosiale livet rundt oss. For mange studenter har det kanskje også vært usikkerhet knyttet til gjennomføring av undervisning, samlinger, praksis og eksamen. 

Nord universitet setter studenters og ansattes helse først, og bidrar i den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning. Vi overvåker smittesituasjonen nasjonalt og lokalt, har dialog med lokale smittevernmyndigheter og tilpasser våre tiltak etter dette.

God oppfølging av smitteverntiltak blant studentene

Vi vet at studentene trenger forelesninger og andre tilbud på studiestedene. I høst har vi jobbet for å holde studiestedene våre åpne for dere som er studenter, selv om noen tilbud har vært noe redusert. For å kunne gjennomføre dette, har vi lagt til rette for de anbefalte smitteverntiltakene som håndhygiene og avstand.

Ved Nord universitet har vi så langt hatt svært lite smitte blant våre studenter og ansatte. Og når vi har fått bekreftede smittetilfeller, har vi klart å unngå videre smittespredning på våre studiesteder.

Dette har vi lykkes med blant annet fordi dere som studenter har tatt ansvar for dere selv og for andre, ved å følge smittevernrådene og respektere de begrensningene dette har på både studiehverdag og livet rundt studiene.

Undervisning på studiestedene fra januar

Fra januar viderefører vi ordningen fra i høst, med undervisning i mindre grupper, med mer avstand og med andre nødvendige smitteverntiltak. ​

Merk at gjennomføringen av undervisning og andre læringsaktiviteter som vi nå planlegger for, kan bli endret dersom det skjer en endring i smittesituasjonen nasjonalt, ved ditt studiested eller i den gruppen du studerer sammen med. Vi ber alle studenter følge med i Canvas.​

Undervisning på campusbaserte studier:

  • Fra januar gjennomføres fysisk undervisning og andre læringsaktiviteter som planlagt.

  • Der fysisk undervisning ikke er mulig å gjennomføre, for eksempel grunnet krav om avstand, vil det bli alternative læringsaktiviteter eller digital undervisning.

Undervisning på samlingsbaserte studier:

  • Fysiske samlinger på samlingsbaserte studier som er planlagt gjennomført før 18. januar 2021, gjennomføres som digitalt undervisningstilbud. (Det kan være unntak fra dette i de tilfellene studentenes studieprogresjon eller deltakelse i praksis avhenger av samlinger før denne datoen.)

  • Tidlig i januar vil universitetet vurdere om fysiske samlinger som skal gjennomføres etter 18. januar, kan gå som planlagt.

Gjennomføring av praksis:

  • Praksis med oppstart fra 18. januar går som planlagt.

  • Det vil bli gjort en egen vurdering av praksis som er planlagt før 18. januar. Dersom det blir endringer, vil studentene får beskjed om dette i Canvas.

Følg nasjonale og lokale smitteverntiltak

Det viktigste du kan gjøre for at universitetet fortsatt kan ha åpent, er å følge de nasjonale smittevernrådene. Dette gjelder både før du reiser, under reisen, når du er hjemme i jula og når du kommer tilbake i januar.

I tillegg til de nasjonale smittevernrådene, er det lokale bestemmelser i kommuner der smittetrykket er høyt. Vi ber deg sette deg inn i de rådene og bestemmelsene som gjelder der du er. Disse vil du finne mer informasjon om på de ulike kommunenes hjemmesider.

Sosiale arrangementer på studiestedene

Mange studenter ønsker å ha en avslutning sammen med medstudenter før jul. Ved alle sosiale arrangementer må deltakere og ansvarlig arrangør kjenne til og gjennomføre gjeldende smitteverntiltak. 

Studentstyrte arrangementer med inntil 20 deltakere kan gjennomføres i universitetets lokaler. Studentsosiale arrangementer der det nytes alkohol, må skje i regi av Studentinord i våre kantiner eller ved et studentdrevet serveringssted med skjenkebevilling. ​