Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er tilfredsstillende

NOKUTs styre vedtok nylig at Nord universitet tydelig oppfyller alle kvalitetskrav.

I juni i år kom NOKUT med sin tilsynsrapport for det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet. 

Rapporten konkluderte da med at Nord universitets kvalitetsarbeid oppfyller alle krav, og at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå. 

25. oktober var rapporten oppe til styrebehandling i NOKUT, hvor den ble godkjent og vedtatt (se vedlegg nederst i artikkelen).  

I rapporten heter det blant annet at alle krav i studietilsynsforskriften, studiekvalitetsforskriften og universitets- og høgskolelover er oppfylt. 

Og at de sakkyndige har tillit til at Nord universitet sitt systematiske kvalitetsarbeid både sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.  

Sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå​

Klikk her for å endre bildet
– Betyr mye: Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen.
Rapporten slår videre fast at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå ved institusjonen, og at komiteen opplever at ledelsen på de ulike nivåer jobber handlekraftig og engasjert for å sikre kvalitet i utdanningen. 

– At styret i NOKUT nå har gjort et vedtak i denne saken som samsvarer med konklusjonen i rapporten betyr veldig mye for oss.  

Det sier Levi Gårseth-Nesbakk (bildet) som er prorektor for utdanning ved Nord universitet.  

NOKUT fører rutinemessig tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved alle institusjoner innen høyere utdanning i Norge. Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn med den enkelte institusjon.  

Konkrete råd til videreutvikling

Tilsynet ved Nord universitet ble innledet i oktober 2018, og er nå i mål. Og det med et svært tilfredsstillende utfall for et av Norges yngste universiteter. 

Selv om rapporten slår fast at Nord oppfyller alle krav og forskrifter, kommer komiteen også med konkrete råd til forbedring og videreutvikling av kvalitetsarbeidet.  

– Dette er råd vi vil ta med oss videre som et viktig grunnlag i det videre arbeidet med å bli enda bedre på kvalitet, sier Gårseth-Nesbakk. 

 Kontaktperson