Digital oppstart i januar

Fram til 28. januar blir det meste av undervisningen på campus- og samlingsbaserte utdanninger digital. Studentene får mer informasjon om hva som gjelder for sitt studieprogram i Canvas.

​​Nord universitet følger nasjonale regler og anbefalinger for smittevern. Mer digital undervisning er ett av flere tiltak som universiteter, høgskoler og fagskoler må innføre for å begrense antall mennesker som omgås og for å hindre spredning av smitte av covid-19.

Digital undervisning hovedregel til og med 28. januar

Fram til 28. januar er hovedregelen digital undervisning. Dette gjelder både samlingsbaserte- og campusbaserte studieprogrammer. 

Studenter som er avhengige av spesialrom og spesialutstyr for å oppnå læringsutbytte skal ha tilbud om fysisk undervisning, eksempelvis gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening. 

Så langt det er mulig gjennomføres praksis som normalt.

Veiledning av studenter skal så langt det er mulig gjennomføres digitalt.

Følg med i Canvas for oppdateringer

For oppdateringer om hva som gjelder for undervisning på din utdanning, følg med i Canvas. 

Studiestedene er åpne

Studiestedene ved Nord universitet er åpne. Nasjonale og lokale smittevernregler og smittevernanbefalinger må følges av alle som er til stede på campus.

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
  • Det anbefales å bruke munnbind om det ikke er mulig å holde avstand
  • Lokale smittevernveiledere gjelder ved gjennomføring av undervisning og veiledning som ikke gjøres digitalt

Hovedregel for ansatte: Arbeid hjemmefra

Alle ansatte skal arbeide hjemmefra dersom det er praktisk mulig. Ansatte som har behov for å jobbe på studiestedet eller er usikker på om de skal ha hjemmekontor eller ikke, avklarer dette med sin nærmeste leder.​​