Digital undervisning som hovedregel ut semesteret

Nord universitet har besluttet å videreføre digital undervisning som hovedregel ut semesteret. Fra og med 25. mars til 12. april vil aktiviteten ved alle studiestedene bli redusert.

​​​​​​Oppdatert 24. mars kl. 12.10: Etter publisering er denne saken oppdatert i henhold til de nasjonale innstrammingene som gjelder fra og med 25. mars til 12. april.

​​​​​​Bakgrunnen for videreføring av digital undervisning er at smittesituasjonen mange steder er krevende og i rask endring, og et behov for mer forutsigbarhet for studenter og ansatte.

– Fra tidligere hadde Nord universitet digital undervisning fram til 16. april. Dette er en dato vi allerede har måttet flytte fram i tid flere ganger. I tillegg har vi også måttet stenge campus helt for studentene i Bodø fram til 12. april, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

– Vi opplever at både studenter og ansatte virkelig har stått på for å bidra til gode løsninger i et krevende vårsemester. Når vi nå forlenger digital undervisning som hovedregel ut vårsemesteret, ønsker vi å gi forutsigbarhet for både studenter og ansatte, og samtidig legge til rette for så god undervisning som vi kan i den krevende smittesituasjonen vi står i.

Klikk her for å endre bildet
Forlenger digital undervisning som hovedregel. Levi Gårseth-Nesbakk​, prorektor for utdanning, mener at fortsatt digital undervisning gir nødvendig forutsigbarhet og en trygg læringssituasjon for både studenter og ansatte.

Strammer inn nasjonalt fra og med 25. mars til 12. april

Generelt for alle studiesteder:​

 • Det må være minimum 2 meters avstand mellom personer i alle situasjoner

 • Det oppfordres til å benytte munnbind på alle steder der en ikke kan overholde minimum 2 meters avstand

Spesielt for Bodø:

Regjeringen har besluttet at Bodø er på tiltaksnivå 5A fram til 12. april. Dette innebærer at campus i denne perioden er helt stengt for studenter og det er kun digital undervisning. Praksis skal gå som planlagt.

De øvrige studiestedene:

De øvrige studiestedene skal følge tiltakene under til 12. april.

 • Det må være minimum 2 meters avstand mellom personer i alle situasjoner. Antall personer i undervisningsrommet vil bli halvparten av dagens merking. ​​

 • All undervisning som kan gå digitalt skal gå digitalt. Dette gjelder også for de studieprogram/emner som har fått innvilget fysisk undervisning, men som ikke er avhengig av fysisk tilgang til studiestedet. 

  Studentgrupper som har fått innvilget fysisk undervisning og som er avhengig av tilgang på campus (for eksempel ferdighetstrening og laboratorieøvelser) for å kunne oppnå læringsutbytte og opprettholde progresjon i utdanningen, følger oppsatt plan også i perioden 25. mars til 12. april. Det er en forutsetning at avstandskravet kan overholdes, dersom det ikke foreligger særskilte smittevernveiledere for aktiviteten.

 • Det vil ikke bli åpnet for fysisk studentassistent-styrt aktivitet.

 • Det vil ikke bli åpnet for at studentene kan bruke grupperom og seminarrom.

 • Bibliotek og lesesaler er åpne, men studentene anbefales å begrense sin tilstedeværelse på campus, for å redusere smittetrykket. 

Fra uke 15 og resten av vårsemesteret gjelder følgende:

Undervisning

Digital undervisning videreføres som hovedregel ut semesteret. De studentgruppene som har fått innvilget fysisk undervisning følger oppsatt plan. Det kan, etter søknad fra fakultetene, bli fysisk undervisning for flere studentgrupper. Da vil studentene dette gjelder få beskjed om dette i god tid. 

 • Digital undervisning videreføres som hovedregel ut semesteret.

 • Fakultetene kan søke om å tilby fysisk undervisning for emner som må/bør gå fysisk for at studentene skal oppnå læringsutbytte.

 • Fakultetene kan også søke om å tilby digital undervisning ut semesteret for utvalgte utdanninger.

 • Studiestedene er åpne slik at fellesarealer som bibliotek, grupperom, lesesaler og øvingsrom er tilgjengelig for studentene.

Gjennomføring av praksis

 • Praksis gjennomføres så langt det lar seg gjøre.

 • Dersom praksis ikke kan gjennomføres som planlagt, må en forsøke å legge til rette ved å gi kompenserende oppgaver slik at studentene kan oppnå læringsutbytte best mulig.

Gjennomføring av eksamen

 • Digital hjemmeeksamen er hovedordning for våren 2021.

 • Det kan gjøres unntak i tilfeller der skriftlig skoleeksamen må gjennomføres.

Sosiale sammenkomster og arrangementer

Før man planlegger eller gjennomfører sosiale sammenkomster eller arrangementer, må du sette deg inn i lokale bestemmelser og forskrifter. Forutsatt at dette kan gjennomføres i din kommune, gjelder følgende for sammenkomster og arrangementer i universitetets lokaler:

 • Arrangementer skal til enhver tid være i tråd med Helsedirektoratets smittevernregler, se Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på helsenorge.no.​

 • Det er anledning til å avholde sosiale arrangementer i Nord universitets lokaler for studenter og ansatte. Vi oppfordrer likevel ansatte til å være tilbakeholdne med sosiale arrangementer.

 • Ved arrangementer i Nord universitets lokaler, skal det kun nytes alkohol når dette skjer i regi av Studentinord, eller kantinedrift av andre eksterne aktører. 

 • Det frarådes å planlegge fysisk gjennomføring av større arrangementer (kurs, konferanser, seminarer etc.) før oktober 2021. Ved planlegging av slike arrangementer må det gjøres en selvstendig vurdering av arrangementet ut fra antall deltakere, hvor stor reiseaktivitet arrangementet vil medføre og lokalene som skal benyttes.

Gruppestørrelse og rutiner for bruk av gruppe- og seminarrom

Alle studenter ved Nord universitet kan booke grupperom og seminarrom til studentstyrt aktivitet. Ved bruk av grupperom og seminarrom må gjeldende smittevernregler følges. Dette innebærer også:

 • Gruppestørrelsen bør ikke overstige 10 stykker

 • Hold til enhver tid minst 2 meters avstand

 • Vask av overflatene før bruk av rommet

Studentassistent-styrt aktivitet

Ved gjennomføring av fysisk studentassistent-styrt aktivitet, må denne være innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Dette innebærer blant annet:

 • En gruppestørrelse på maksimalt 20 personer

 • Det skal til enhver tid være minst 2 meter mellom deltakerne

 • Selv om det er plass til flere i rommet, skal maksimal gruppestørrelse overholdes

 • Før aktiviteten starter opp i rommet, må studentassistenten sørge for at bord blir vasket med tilgjengelig utstyr​