Digital undervisning som hovedregel ut semesteret

Nord universitet har besluttet å videreføre digital undervisning som hovedregel ut semesteret.

​​​​​​​Oppdatert 15. april:
 
Etter publisering er denne saken oppdatert etter bestemmelsene i fase 1 av regjeringens gjenåpningsplan, som gjelder fra fredag 16. april.

Tidligere informasjon om spesielle tiltak for uke 15 er tatt bort.

Merk at plutselige endringer i nasjonale eller lokale smitteverntiltak kan medføre at studentenes tilgangen på studiestedene endres. 

Fra 16. april og resten av vårsemesteret gjelder følgende:

Undervisning

Digital undervisning videreføres som hovedregel ut semesteret. De studentgruppene som har fått innvilget fysisk undervisning følger oppsatt plan. Det kan, etter søknad fra fakultetene, bli fysisk undervisning for flere studentgrupper. Da vil studentene dette gjelder få beskjed om dette i god tid. 

 • Digital undervisning videreføres som hovedregel ut semesteret.

 • Fakultetene kan søke om å tilby fysisk undervisning for emner og faglige akritivteter som må/bør gå fysisk for at studentene skal oppnå læringsutbytte.

 • Fakultetene kan også søke om å tilby digital undervisning ut semesteret for utvalgte utdanninger.

 • Studiestedene er åpne slik at fellesarealer som bibliotek, grupperom, lesesaler og øvingsrom er tilgjengelig for studentene.

Gjennomføring av praksis

 • Praksis gjennomføres så langt det lar seg gjøre.

 • Dersom praksis ikke kan gjennomføres som planlagt, må en forsøke å legge til rette ved å gi kompenserende oppgaver slik at studentene kan oppnå læringsutbytte best mulig.

Gjennomføring av eksamen

 • Digital hjemmeeksamen er hovedordning for våren 2021.

 • Det kan gjøres unntak i tilfeller der skriftlig skoleeksamen må gjennomføres.

Sosiale sammenkomster og arrangementer

Før man planlegger eller gjennomfører sosiale sammenkomster eller arrangementer, må du sette deg inn i lokale bestemmelser og forskrifter. Forutsatt at dette kan gjennomføres i din kommune, gjelder følgende for sammenkomster og arrangementer i universitetets lokaler:

 • Arrangementer skal til enhver tid være i tråd med Helsedirektoratets smittevernregler, se Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på helsenorge.no.​

 • Det er anledning til å avholde sosiale arrangementer i Nord universitets lokaler for studenter og ansatte. Vi oppfordrer likevel ansatte til å være tilbakeholdne med sosiale arrangementer.

 • Ved arrangementer i Nord universitets lokaler, skal det kun nytes alkohol når dette skjer i regi av Studentinord, eller kantinedrift av andre eksterne aktører. 

 • Det frarådes å planlegge fysisk gjennomføring av større arrangementer (kurs, konferanser, seminarer etc.) før oktober 2021. Ved planlegging av slike arrangementer må det gjøres en selvstendig vurdering av arrangementet ut fra antall deltakere, hvor stor reiseaktivitet arrangementet vil medføre og lokalene som skal benyttes.

Gruppestørrelse og rutiner for bruk av gruppe- og seminarrom

Fra fredag 16. april kan alle studenter ved Nord universitet kan benytte grupperom og seminarrom til studentstyrt aktivitet. Ved bruk av grupperom og seminarrom må gjeldende smittevernregler følges. Dette innebærer også:

 • Gruppestørrelsen bør ikke overstige 10 stykker

 • Hold til enhver tid minst 1 meters avstand, helst 2 meter

 • Vask av overflatene før bruk av rommet

Studentassistent-styrt aktivitet

Ved gjennomføring av fysisk studentassistent-styrt aktivitet, må denne være innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Dette innebærer blant annet:

 • En gruppestørrelse på maksimalt 20 personer
 • Hold til enhver tid minst 1 meters avstand, helst 2 meter
 • Selv om det er plass til flere i rommet, skal maksimal gruppestørrelse overholdes

Før aktiviteten starter opp i rommet, må studentassistenten sørge for at bord blir vasket med tilgjengelig utstyr​

Arbeidssted for ansatte

 • ​Alle ansatte skal arbeide hjemmefra dersom det er praktisk mulig.
 • Ansatte med oppgaver som ikke kan utføres hjemmefra skal gjøre avtale med nærmeste leder for å kunne benytte seg av sin vanlige arbeidsplass​
 • Dersom du er usikker på om du skal ha hjemmekontor eller ikke, kontakt din nærmeste leder.​

Det vil tidligst bli en endring i Nord universitets bestemmelser om arbeid hjemmefra i begynnelsen av juni.​​

Derfor blir undervisningen i hovedsak digital:

​​​​​​Bakgrunnen for videreføring av digital undervisning er at smittesituasjonen mange steder er krevende og i rask endring, og et behov for mer forutsigbarhet for studenter og ansatte.

Klikk her for å endre bildet
Forlenger digital undervisning som hovedregel. Levi Gårseth-Nesbakk​, prorektor for utdanning, mener at fortsatt digital undervisning gir nødvendig forutsigbarhet og en trygg læringssituasjon for både studenter og ansatte.
– Fra tidligere hadde Nord universitet digital undervisning fram til 16. april. Dette er en dato vi allerede har måttet flytte fram i tid flere ganger. I tillegg har vi også måttet stenge campus helt for studentene i Bodø fram til 12. april, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

– Vi opplever at både studenter og ansatte virkelig har stått på for å bidra til gode løsninger i et krevende vårsemester. Når vi nå forlenger digital undervisning som hovedregel ut vårsemesteret, ønsker vi å gi forutsigbarhet for både studenter og ansatte, og samtidig legge til rette for så god undervisning som vi kan i den krevende smittesituasjonen vi står i.