Digital undervisning ut januar

Ordningen med digital undervisning forlenges ut januar, men det blir åpnet for noe fysisk undervisning fra 20. januar.

​​​Ut fra nåværende smittesituasjon nasjonalt og ved våre studiesteder, har Nord universitet besluttet å forlenge perioden med digital undervisning ut januar.

Vi vil ta en ny vurdering av ordningen med digital undervisning 25. januar.

Noe fysisk undervisning fra 20. januar

Fra 20. januar åpnes det for å gjennomføre undervisning som ikke kan digitaliseres. Dette gjelder i all hovedsak undervisning knyttet til ferdighetstrening, laboratorievirksomhet og lignende.

Studiestedene er åpne

Studiestedene ved Nord universitet er åpne, slik at studenter som har behov for det kan bruke fellesarealer som bibliotek, grupperom, lesesaler, trenings- og øvingsrom.

Dørene er åpne i tidsrommet 07.30–16.00. Tilgang etter 16.00 og 07.00–07.30 ved bruk av adgangskort/studentkort. Studiestedene er stengt for studentene 24.00–07.00.

I hovedsak digitale eksamener i vårsemesteret

Det er allerede vedtatt ordning med digital hjemmeeksamen som hovedordning for våren 2021, med mulighet for enkelte unntak. I de tilfellene der det gjennomføres fysisk skoleeksamen, vil dette bli gjennomført med forsterkede smitteverntiltak.

Hovedregel for ansatte: Arbeid hjemmefra ut januar

Anbefalingen til ansatte om å jobbe hjemmefra, såfremt arbeidets art tillater det, forlenges ut januar. Ansatte som har behov for å jobbe på studiestedet eller er usikker på om de skal ha hjemmekontor eller ikke, avklarer dette med sin nærmeste leder.

Følg med i Canvas for oppdateringer

For oppdateringer om hva som gjelder for undervisning og eksamen på din utdanning, følg med i Canvas. 

Generelle oppdateringer om smitteverntiltak og undervisning finner du samlet på informasjonssidene om covid-19 på nord.no.