Drøftet felles forskning om beredskap

Tirsdag 10. November inviterte MARPART-prosjektet og Universitetet i Nordland til en workshop i Bodø om initiering og finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor samfunnssikkerhet. Workshopen knyttes til et nytt EU-program: «Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens”.

Møtet samlet deltakere fra norske akademiske institusjoner, lokale og statlige myndigheter og private organisasjoner og bedrifter. Innledere fra Universitetet i Nordland, NHO, Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap, Forskningsrådet, Hovedredningssentralen for Nord-Norge, Andøya romsenter holdt presentasjoner på workshop.
Hensikten med møtet var å drøfte muligheten til å delta i EUs Horizon 2020-forskningsprogrammet, med en spesiell oppmerksomhet om internasjonalt samarbeid innenfor beredskap og sikkerhet i de arktiske og nord-atlantiske regioner. Deltakere og innledere delte erfaringer og informasjon som kan være nyttig for en god søknad. Samtalene var grundige og fruktbare, og møtet ga også en anledning for deltakerne til å bygge nettverk og knytte kontakter.