Droner skaffer kunnskap om livet i havet

Havgående droner har nylig samlet data fra Sandnessjøen til Bodø som gir presis informasjon om økosystemet i havet, sier dekan Ketil Eiane ved Nord universitet.


Havgående droner: Vist fram i havna i Bodø fredag.
Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Første august ble tre havgående droner, eller glidere som det heter på fagspråket, satt ut i Sandnessjøen. 7. september ble de hentet opp utenfor Bodø.

De tre ubemannede fartøyene er en dykkende Seaglider, og to fartøy som går i havoverflaten. De to i overflata kan minne om surfebrett i form og størrelse.

De drives av bølger, vind eller solenergi. Dronene programmeres og styres fra land.

- Fartøyene er utstyrt med sensorer for innsamling av kjemiske, fysiske og biologiske data fra havet og lave luftlag, sier direktør Salve Dahle i Akvaplan-niva.

- Gliderne, eller dronene, gjør det mulig med kontinuerlig måling av vær, bølger og havstrømmer, temperatur, saltholdighet, samt flere andre observasjoner som:

- vannmassenes innhold av O2, CO2 og PH
- havforsuring
- algeprodukjson
- dyreplankton
- fiskeyngel og marine pattedyr.

- Hvordan gikk dette første toktet med bruk av de tre dronene mellom Sandnessjøen og Bodø?

Dronene har fungert godt

- Vi kan slå fast at de tre dronene har taklet kyststrømmen helt fint. Ved utsettelsen i Sandnessjøen ble de programmert til å gå raskeste vei til fire ulike punkter i havet. De endte opp utenfor Bliksvær i Bodø der de ble hentet opp.

- De innsamlede dataene ligger på harddisker enn så lenge, så det som er blitt målt får vi komme tilbake til, sier Dahle.

Viktig for Nord universitet

- Det spesielle med data fra dronene er at de er veldig presise og kan innhentes på små flater.

- Det gir oss presise opplysninger om økosystemet i havet som vil ha stor nytte for vår forskning, sier dekan Ketil Eiane ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.
 
- Økt marin kunnskap er viktig for å få til en bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet.

Forebygge negativ miljøpåvirkning

- Data fra droner kan gi oss større forståelse for hva vi kan gjøre uten at det forstyrrer den finstemte balansen mellom artene i havet, eller bidrar til negativ miljøpåvirkning, sier Eiane.

Forsker Henning Reiss ved Nord universitet sier data fra disse fartøyene kan være viktige for å forstå vandringen til bunndyr som lever på ulike havnivåer. For eksempel kan den ene av gliderne samle data helt ned til 1000 meters dyp, sier Reiss.

Prosjektet GLIDER- ubemannede havgående forskningsplattformer- er finansiert av Norges Forskningsråd og av olje og gassindustrien.

Det ledes av Akvaplan-niva i Tromsø, med Nord universitet og Norges arktiske universitet på laget, samt flere andre faggrupper.
 
Prosjektet ble presentert på et seminar i Bødø fredag, med representanter for mange av aktørene til stede.


Sentrale i droneprosjektet: Fra venstre, direktør Salve Dahle, Akvaplan-niva, forskningssjef Ole Lindefjeld, ConocoPhillips og dekan Ketil Eiane, Nord universitet. Foto:Svein-Arnt Eriksen.  

En av interessentene er industriell partner ConocoPhillips. 
- Vår interesse i Glider-prosjektet er analysen av dataene som kan samles inn med denne teknologien, sa forskningssjef Ole Lindefjeld i selskapet.

Havet er Norges skattkammer

- Bakgrunnen for prosjektet er at Norge er et kystland, og næringsutvikling på kysten er veldig viktig for verdiskapingen framover.

- Ikke minst når det gjelder matproduksjon for en voksende befolkning i verden. Mye av maten og energien framover vil måtte komme fra kystsonen, sa Ketil Eiane på seminaret i Bodø.

Kunnskapen som innhentes trengs innen akvakulturnæringen, offshore, olje og gass, all maritim virksomhet og innen turisme, ifølge beskrivelsen av prosjektet.

Med ubemannede fartøy oppnår en rimeligere og mindre ressurskrevende datainnsamling, sammenlignet med bruk av tradisjonelle forskningsfartøy.

Videre er kunnskapen om biologiske og oseanografiske prosesser i norske havområder mangelfull. Dette er bakgrunnen for at forskere nå har satt i gang utprøving av ubemannede fartøy, utstyrt med ulike sensorer, kom det fram på seminaret.  

Datainnsamling med havgående droner 

- Vil ha stor betydning for forskning ved Nord universitet, sier dekan Ketil Eiane, Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Les mer om
Fakultet for biovitenskap og akvakultur.