Engage skal engasjere studentene

- Verden trenger å ta bedre vare på gode ideer og norsk økonomi trenger flere ben å stå på, sier professor Roger Sørheim. Engage-senteret er åpnet.


Universitetene skal utdanne endringsagenter.

Nord og NTNU skal gjennom nye undervisnings- former og prosjekter bidra til å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter fra alle disipliner.

Det vil si studenter med evner til å utfordre vedtatte sannheter og se muligheter for positive endringer i privat og offentlig sektor.

To sentra for fremragende utdanning

I november 2016 ga Kunnskapsdepartementet og NOKUT to Sentre for fremragende utdanning (SFU) til NTNU og Nord universitet.

Det ene er IT-utdanningen Exited. 

Det andre er Engage som består av fire partnere på NTNU og en ved Nord universitet.

Hensikten med sentrene er å drive forskning og utvikling av utdanning innen filmfag, fysikk, IT og entreprenørskap.

Nye metoder i undervisningen

Engage – Center for engaged education through entrepreneurship er et tverrfaglig utviklings-  og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag. 

 Professor Gry A. Alsos. - Engage setter studenten i sentrum.

- Engage er fantastisk mulighet til å utvikle og innføre nye undervisningsmetoder innen alle disipliner på universitetene. Vi setter studenten i sentrum, og vi lærer alle av det, sier professor Gry A. Alsos ved Handelshøgskolen Nord.

Alsos leder arbeidet som Nord universitet har ansvar for.

Har du innspill til Engage kan du kontakte prosjektleder i Engage Bjørg Riibe Ramskjell Bjorg.r.ramskjell@nord.no, eller ansvarlig for Engage Nord universitet, professor Gry Agnete Alsos gry.a.alsos@nord.no


Universitetsutdanning som engasjerer. Fra venstre Bjørg Riibe Ramskjell, prosjektleder Engage, professor Gry A. Alsos, leder av Engage Nord, professor Roger Sørheim, NTNU, leder av Engage-prosjektet, gründerne Marianne Texmo, Michal Meyer Nilsen og Christer Hagen (toppbilde: Svein-Arnt Eriksen, øvrige foto: Per Jarl Elle).

Engage er finansiert med 6,8 millioner kroner pr. år over en fem års periode og med muligheter til ytterligere fem års finansiering.

I tillegg går NTNU og Nord inn med ressurser i senteret på minst tilsvarende nivå.

Vil utdanne endringsagenter

Men det var ikke pengene som var det sentrale under åpningen av Engage ved Nord universitet.

Professor Roger Sørheim, NTNU leder Engage-senteret. Han sier at studentene skal undervises i å bli endringsagenter på universitetene.

Professor Roger Sørheim: - Universitetsstudenter kan lære å skape nye arbeidsplasser for seg selv og andre.

- Det er nødvendig å endre læringsformene på universitetene, fordi mange av dagens arbeids- plasser vil forsvinne med økende robotisering og nye forretningsmodeller. Vi trenger ikke bare nye ideer i alle disipliner, men også metoder for hvordan de nye ideene kan utvikles smartest mulig for verdiskapningen.  Verden trenger å ta bedre vare på gode ideer og norsk økonomi trenger flere ben å stå. Det kan læres i et samspill mellom universitetene og arbeidslivet, sier Sørheim, som også er professor II ved Nord universitet.

Nord universitet inviterte nåværende og tidligere studenter til åpningen av Engage.

Blant disse var lærer Marianne Texmo og økonomene Michael Meyer Nilssen og Christen Hagen. Alle er tidligere Nord-studenter, entreprenører og gründere.

Marianne Texmo har allerede stolbrettet «Gigseat» i markedet.

- «Gigseat» er et kommersielt produkt. Det skal være funksjonelt og miljøvennlig, og det skal lages av resirkulerbar plast. Jeg er først og fremst en god lærer, pluss 40, som like å undervise, men jeg er kjempeinteressert i miljøet og hvordan fremtiden kan bli for ungene, sier Marianne Texmo.

Michal Meyer Nilsen arbeider med STARTLINK som hjelper gründere med å skaffe finansiering.

Koble idéer til penger

- Det fins kapital i markedet, men det fins ikke et system som kan koble ideen med finansieringen, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier han.

Christer Hagen arbeider med å utvikle et nisjeselskap for treningstøy, og han jobber også med et selskap som lager reklame på baksiden av kvitteringer.

- Jeg kom hjem til Bodø for å skape nye, kule arbeidsplasser. Man trenger ikke vite alt før man starter, man får alltid svar underveis. Det vil viktigste er mot lysten til å utvikle noe sammen med andre, sier siviløkonomen Christer Hagen.

- Åpner ny en æra

Dekan Erlend Bullvåg, Handelshøgskolen: - Mer forskning og utdanning i entreprenørskap er fremtiden for studentene.

Dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen mener at fakultetet gjennom de siste tredve årene er blitt Norges ledende forskningsmiljø i entreprenørskap.
 
- Partnerskapet i Engage åpner en ny æra for oss, og som dekan på økonomiutdanningen vil jeg ikke nøle med å si at om fem år utdanner vi Norges mest spennende økonomer, sier Erlend Bullvåg.

Engage på Facebook: https://www.facebook.com/engagesfu/

Engage på Instagram: engage_sfu