En merkedag for Nord universitet

Mette Sørensen
Nord universitet la onsdag ned grunnsteinen for Blått bygg. Dekan Mette Sørensen kan nå begynne å telle ned til hun og fakultetet flytter inn det som blir et teknisk og moderne bygg.

Blått bygg er et universitetsbygg på rundt 8.400 kvadratmeter ved Nord universitet, campus Bodø. Bygget skal stå ferdig i juni 2024 og gi moderne fasiliteter til Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

– Fiskeriutdanningen i Bodø startet i 1972, og mine kolleger har fortalt meg at de til å begynne med måtte ominnrede toalett til laboratorium. Siden den gang har det vært en kontinuerlig utvikling. Vi har i dag masse undervisning i laboratorium – og nå får vi nye laboratorier. Så takk til alle som har dratt i samme retning, forteller dekan Mette Sørensen.

Prosjektleder Kjersti Sandvik, Statsbygg overrekker grunnsteinen til statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel. Foto: Adrian Svendsen Bensvik


Grunnsteinen ble lagt ned av statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

– Dette er en gledens dag. Å legge ned en grunnstein er en stor milepæl i et byggeprosjekt, sier Hoel.

Han viser til regjeringens plan om å spesielt styrke fagkompetansen og forskningen i fagene havbruk og helse.

– Prosjektet har siden 2014 vært gjennom en lang prosess og Nord universitet skal ha ros for å ha vist oss tålmodighet. Dette bygget vil gi plass til flere studenter og styrke forskningen. Fiskeri/ havbruk og helse er to fag som er helt avgjørende for landets utvikling, sier Hoel.

Statssekretæren spar litt grus over selve grunnsteinen. Foto: Lise Fagerbakk


Statssekretæren mener realiseringen av Blått bygg ved campus Bodø ikke bare er viktig for Nord universitet, byen Bodø og regionen – men for hele landet.

– Grunnsteinen er det tydelige beviset på at bygget går fra tanke til virkelighet. Dette er et bygg vi i den sittende regjeringen ikke har hørt så veldig mye om. Det skal jeg fortelle dere, det er et godt tegn. Gratulerer med dagen, sier Hoel.

Blått bygg vil når det står ferdig, komplettere campus Bodø.

Rektor Hanne Solheim Hansen

– Dette er en hurradag og noe vi har gledet oss til lenge. Det er en milepæl, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet (bildet over).

Med Blått bygg skal Nord universitet gi forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Samt styrke «blå vekst», innovasjon, sykepleie og helsevitenskap i Nordland og Trøndelag.

Med Blått bygg vil Nord universitet dessuten kunne ta opp langt flere studenter enn i dag, både innen havbruk og helsefag.

Klikk her for å endre bildet
Hoel fikk æren av å åpne kaken som markerer grunnstensnedleggelsen. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Blått bygg

  • Nybygg for Fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging av eksisterende lokaler for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
  • Det nye bygget blir rundt 8.400 kvadratmeter. Det skal inneholde rundt 100 laboratorier og spesialrom, forelesningssaler og kontorer
  • Prosjektet omfatter også ombygging av rundt 1.700 kvadratmeter i eksisterende campusbygg
  • Totalentreprenør: HENT AS       
  • Kostnadsramme: 650 millioner kroner
  • Byggestart: mai/ juni 2022
  • Planlagt ferdigstillelse nytt bygg: juni 2024
  • Planlagt ferdigstillelse ombygging eksisterende bygg: mars 2025