Slik kan du gjøre hjemmeskolen bedre

Mange dager og uker med hjemmeskole kan gi motivasjonen en knekk for barn og unge – og voksne. Å prioritere de praktiske og estetiske fagene kan være et sjakktrekk.

Over natta ble alle skoler i hele landet nylig corona-stengt. Like raskt ble alle lærere tvunget til å legge opp til gode hjemmeundervisningsopplegg for barna. Samtidig må mor og far ta på seg jobben som privatlærere innenfor husets fire vegger.

I denne spesielle tida hvor lærere og elever jobber hjemmefra, er det mange skoler som prioriterer kjernefagene matte, norsk og engelsk. Men akkurat nå er det viktig for elevene å få en praktisk økt, skal vi tro Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

– Jeg så nylig et intervju med en mor som satt med tre barn hjemme som hadde fått oppgaver fra skolen i matte, norsk og engelsk. Men hun hadde i tillegg innført kunst og håndverk, slik at ungene fikk både tegne og lage påskepynt. Dette gjorde hun for å holde oppe motivasjonen til barna. 

– Det er et viktig poeng at elevene får motivasjon i denne tida. Og da er disse praktiske og estetiske fagene viktig, sier Hassel. 

Gratis ressurser for alle trinn

Klikk her for å endre bildet
Økt behov for tips og ideer. Merete Hassel er fungerende leder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Foto: privat
Hassel forteller at senteret har en utrolig innholdsrik ressursbase med undervisningsopplegg og artikler knyttet til praktiske og estetiske fag for hele opplæringsløpet. 

– Vi har mange ressurser for eksempel innen kunst og håndverk og musikk, som lærerne kan ta i bruk fritt i denne tiden. 

– Alt sammen er kvalitetssikret over lang tid og er oppdatert i henhold til fagfornyelsen som kommer. Oppleggene er differensiert ut fra fag, klassetrinn og tema, og alt sammen er gratis, sier hun. 

Idébank for praktiske og estetiske fag 

Klikk her for å endre bildet
Gode erfaringer. Lærer og student Jannicke Grønås Kvitvær fra Dønna tar ofte i bruk ideer fra ressursbasen, også nå som elevene er hjemme. Foto: privat. 
En av dem som har nytt godt av senterets skattkiste av gode ideer og undervisningsopplegg er lærer Jannicke Grønås Kvitvær i Dønna kommune. For tiden studerer hun kunst og håndverk ved Nord universitet, og bruker ressursbanken titt og ofte. 

– Jeg har jobbet som lærer siden 2006, og i de første årene flyter du lenge og godt på alt du har lært gjennom utdanningsløpet. Men etter hvert trenger du nye ideer og vinklinger, og da er denne basen veldig bra, spesielt siden alt er godt faglig fundamentert.

En personlig favoritt for Jannicke er opplegget kalt «Portrett – collage i kunst og håndverk»

– Dette er en flott introduksjonsvideo som jeg har brukt på elevene i 6. og 7. klasse. Jeg tenker også å bruke den som hjemmeoppgave til en gruppe elever nå som de er hjemme, sier hun.

PS Artikkelen fortsetter etter videoen.
 

God respons i sosiale medier

Vi snakker om en virkelig skattkiste. Hør bare: 

Dette er bare noen av de mange flotte ressursene du kan dykke ned i. 

– Vi har nettopp lagt ut en ressurs om det å lage sine egne kullstifter (se bildet under). Her skal elevene gå ut, plukke kvister, brenne dem i en boks og til slutt tegne med kullstifter de har lagd selv. 

– Vi merker at behovet for gratis tips og ressurser er stort, og kanskje ekstra stort akkurat nå. Vi deler mange av oppleggene våre i sosiale medier, og responsen er veldig god, sier Hassel. 

En gylden anledning for hjemmeværende studenter 

Klikk her for å endre bildet
Naturen som læringsarena. I ressursbasen kan du blant annet få inspirasjon til bruk av naturmaterialer i skapende arbeid sammen med barna. Foto: Kathrine Pedersen/KKS.

Selv om de fleste undervisningsoppleggene er laget for at læreren skal prøve det ut sammen med klassen sin, er det mye som også vil kunne fungere hjemmefra i regi av mor eller far. 

Samtidig slår Merete Hassel et slag for at alle studenter som nå må jobbe hjemmefra, kan benytte anledningen til å bli kjent med ressursbasen.

– Det er mange lærerstudenter som ikke får praksis nå. Da kan de i stedet se fremover og teste ut de ulike oppleggene og jobbe med denne ressursbasen, slik at de stiller enda bedre forberedt når de selv skal ta fatt på læreryrket.  

Fakta om KKS


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

KKS sine målgrupper er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.

KKS ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2007 og har tidligere vært faglig underlagt Utdanningsdirektoratet, men ble i 2018 en del av Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet.

Les mer på: 
https://kunstkultursenteret.no/

 Kontaktperson