En utdanning som matcher næringslivets behov

– Bacheloren i sirkulær bioøkonomi er virkelig en utdanning i tida og som matcher våre behov godt, sier Andrea Nogva (37) i InnovArena AS.

​​​​​​​​
Klikk her for å endre bildet
Svært godt mottatt: – Vi trenger folk som har innsikt og innsyn i når biologi treffer økonomi. Denne utdanningen gir påfyll i denne retningen, og det er kjempespennende, sier Andrea Nogva, daglig leder i InnovArena i Nærøysund. Foto: LYKT Foto & Film/Geir Vidar Nubdal​​​​​. ​
Høsten 2022 ser en helt ny utdanning dagens lys ved Nord universitet i Steinkjer. Bachelorgradsutdanningen i sirkulær bioøkonomi har universitet utviklet i samarbeid med det regionale arbeidslivet. 

Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Det nye studiet er tverrfaglig og gir bred kunnskap om sirkulær bioøkon​omi, biologiske ressurser og verdiforvaltning av disse, samt forståelse av utviklingstrekk i samfunnet.  

En av dem som er godt kjent med det nye studiet er Andrea Nogva, som er daglig leder i InnovArena, innovasjonsklyngen med 48 bedrifter og 2000 ansatte innenfor havbruk, fiskeri og marin og maritim leverandørindustri på Trøndelagskysten. 

Skrikende behov for kompetanse 

Nogva forteller at dialogen med universitetet om det nye studiet har vært god. 

– Dette er en utdanning i tida som matcher våre behov på flere områder, sier hun. 

– Våre klyngebedrifter er ekstremt opptatt av å utnytte bioressursene bedre, erstatte fossile energikilder med fornybare for rett og slett produsere mer sunn mat av mindre. Vi utvikler nå morgendagens grønne industrier, og har et skrikende behov for folk som forstår og kan dette.  

– De som tar denne utdanningen blir attraktive i arbeidslivet framover, sier Nogva. 

Om å utnytte mer av potensialet​

Klikk her for å endre bildet
Kråkøya. Like nord for Rørvik samarbeider næringsliv og Nærøysund kommune om å bygge landets mest ressurs- og energieffektive industripark. Her kan næringsrikt vann fra landbasert oppdrett gi næring og energi til drivhusproduksjon og annen, ny proteinproduksjon som kan utvikles med hjelp av framtidas kloke​ hoder. Illustrasjon: LYKT Film & Foto/Geir Vidar Nubdal​.
Nogva peker på flere områder hvor havbruksnæringa kan bli bedre på å utnytte enda mer av potensialet. Det kanskje mest åpenbare er knyttet til plast. 

– Det er ingen tvil om at plasten som er i omløp skal vi holde i kretsløpet. Vi får til mye allerede, men kan fortsatt få til mye mer. All plast skal opp fra havet, merdene skal deles i biter og bli til nytt plastgranulat, som igjen skal inn i nye produkter, sier Nogva. 

Videre er næringa opptatt av å kunne ta i bruk hele fisken. Dette er et område hvor det gjøres mye bra, men hvor potensialet for å gjøre mer er stort. 

– Av laksen vi slakter, blir bein og marg sendt til en lokal bedrift som produserer fiskemel og olje. Dette går igjen videre til det internasjonale markedet som blant annet dyrefor. Nå jobber vi med å se på hvordan vi kan utnytte også fiskehodet, blodet fra laksen og fiskeslammet.

Et annet viktig element er logistikk. 

– Logistikk handler om bærekraftavtrykket vi setter, og også her er potensialet for å bli bedre stort. Dette kan handle om avstander, hvilke transportmidler vi bruker og når på døgnet transporten skal foregå. 

Den viktige dialogen med næringslivet 

​37-åringen fra Rørvik er sikker på at de som tar denne utdanningen blir attraktive arbeidstakere, men er samtidig opptatt av at universitetet må opprettholde den gode dialogen med næringslivet også gjennom hele studieløpet.  

– For oss er det viktig å ha folk som forstår på hvilket grunnlag ulike fagkompetanser skal ta ulike avgjørelser på. Vi trenger folk som har innsikt og innsyn i når biologi treffer økonomi. Denne utdanningen gir påfyll i denne retningen, og det er kjempespennende, sier hun. ​

Fakta om bachelor i sirkulær bioøkonomi 

 
  • Studiepoeng: 180
  • Studieform: Heltid
  • Studiested: Steinkjer 

Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Utdanningen gjør deg rustet for å ​møte framtidens utfordringer, hvor biobasert verdiskaping fra både hav og land står i fokus.  
 
Studieløpet er flerfaglig, og du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biologi og bedriftsøkonomi. Du vil også få ferdigheter innen entreprenørskap og forretningsutvikling. Studiet er en fellesgrad mellom Handelshøgskolen og Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet. 
 

 Kontaktperson