Godt møte om samfunnssikkerhet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) besøkte sikkerhets- og beredskapsuniversitet.

​Under sitt besøk i Bodø nylig ble statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Justis- og beredskapsdepartementet orientert om Nord universitets utdanning, forskning og internasjonale fagnettverk innenfor det nasjonale og internasjonale sikkerhets- og beredskapsfeltet. 

Samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene. En engasjert samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde besøkte Nord universitet og Nordlab. Foto: Per Jarl Elle.

Anita Eriksen, direktør for økonomi og HR ønsket statsråden og følget velkommen til Nord universitet. 

–Å samarbeide er noe vi kan 

Dekan Erlend Bullvåg og professor Odd Jarl Borch ved Handelshøgskolen oppdaterte statsråden om universitetets utviklingsarbeid på feltet og om effekten av Nordlab, som er universitets digitale opplæringsplattform for beredskapsledelse.

– Undervisningen vår i sikkerhets- og beredskapsfeltet er bygd på forskning og praktisk erfaring i by og land og over et langt tidsrom. Nord universitet og Bodø by er flinke til å få offentlige og private aktører til å samarbeide.  Vi har vist verden at dette er noe vi virkelig kan, sa Erlend Bullvåg. 

Klikk her for å endre bildet

Lydhør om beredskap og sikkerhet. Fra venstre rådgiver og oberst Per Erik Solli, Handelshøgskolen, Maria Strandås, universitetslektor, Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap, seniorrådgiver/øvingsleder Erlend Hagenes, Økonomi og HR, dekan Erlend Bullvåg og professor Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen. Foto: Per Jarl Elle.

Nord universitet har meldt sin sterke interesse i å koordinere utviklingen av et fleksibelt mastergradsstudium i sikkerhet- og beredskapssamvirke, populært kalt «Granavolden-masteren» etter Solberg-regjeringens politiske plattform på Granavolden

I plattformen vil regjeringen etablere et masterprogram innenfor sikkerhet og beredskap, hvor deltakere fra Forsvaret, Politiet, DSB, NSM, departementene og andre relevante aktører utdannes til samarbeid mellom sektorene og en felles forståelse for sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Må kunne øve over hele Norge 

25. april 2019 deltok samfunnssikkerhetsministeren i Øvelse Nord, som er landets største sivile og militære øvelse. 

– Jeg ble imponert over omfanget, trøkket og dramaet i Øvelse Nord. Øvelsen er svær, og den har en tydelig maritim øvelsesprofil. 

–I fremtidige scenarioer bør dere ta høyde for at de fleste av landets kommuner ikke har en kystlinje. Sagt på en annen måte, dere må kunne øve i rasutsatte kommuner, så vel som å øve på andre dramatiske situasjoner, som havarier nær kysten eller til havs, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde.  

Klikk her for å endre bildet
Et godt fellesmøte om samfunnssikkerhet. Foran fra venstre Nord-direktør Anita Eriksen, øvelsesleder Erlend Hagenes og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Foto: Per Jarl Elle.
Øvelse Nord, som er gradvis bygget opp gjennom et kvart århundre, regnes som Europas største krise- og beredskapsøvelse ved et universitet.
 

Øvelsesleder, seniorrådgiver Erlend Hagenes, takket statsråden for entusiasmen og pågangsmotet som hun og hennes medarbeidere viser for totalforsvar, samfunnssikkerhet og beredskap. 

– Statsråden og hennes departement er allerede invitert tilbake til Øvelse Nord og til fagdagene ved Nord universitet i 2020, sa Hagenes.

Les også: Samfunnssikkerhetsministerens tale på Nasjonal beredskapskonferanse 2019