Bygger karriere med studier i utlandet

Diandra Drarvik valgte å dra på utveksling til Wageningen-universitetet i Nederland gjennom Erasmus Plus-programmet. Slik beskriver hun studiehverdagen ved toppuniversitetet.

Diandra Drarvik  er bacherlorstudent i havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet. 

I vår valgte hun et Erasmus Plus-semester ved det nederlandske Wageningen University and Research (WUR)

Wageningen er blant Europas tjue beste universiteter. 

– Jeg hadde opprinnelig tenkt å dra til Storbritannia ett semester, men på grunn av Brexit ble det i stedet Nederland, sier hun.

Brexit endret planene. Bachelorstudent Diandra Drarvik er fra Stavanger. Hun har nederlendere i familien, så hun valgte Wageningen-universitetet i Nederland i stedet for et planlagt Erasmus-opphold i Storbritannia (alle foto: Per Jarl Elle). 

– Ja, jeg snakker nederlandsk, og det er selvfølgelig en fordel for meg både i studiene og i dagliglivet for øvrig. Alt går litt lettere når en snakker språket. 

Studiearbeidet, derimot, foregår på engelsk. 

– Får ordentlige svar på det man lurer på 

– Hva liker du med å være utvekslingsstudent i Wageningen?  

– Mat og drikke er billig her i forhold til i Norge. Studiene ved Wageningen krever mye av oss, men jeg liker samtidig at ansatte ved universitetet er løsningsorienterte. 

– De fleste fagene er forutsigbare og godt organiserte. Du får ordentlige svar på det du lurer på og ikke noe vagt som «det ordner seg nok», eller «vi får se…».  Når lesepresset er såpass hardt som det er, er det irriterende og frustrerende hvis du må stri med mye administrativt surr på campus i tillegg til studiene, sier Diandra. 

Hjemme - og utenlandsstudier. Diandra Drarvik kunne tenke seg å jobbe med sjømateksport etter utdanningen.  

– Hvilke fag tar du ved WUR? 

– Det er fagene «Sustainability in fish and seafood production”, "Aquaculture and fisheries”, “Fish health, nutrition and welfare”, “Human resource management” og “Biobased economy”. 

 Jobber mer med fagene 

– Jeg studerer som regel i 9-10 timer hver dag, noe som er mer enn den norske studietids-normen, tror jeg. Fagene er i bolker på enten fire eller åtte uker. I bolkene med åtte uker er det seks uker med undervisning og gruppearbeid, deretter en leseuke og tilslutt, to eksamener.  

– Hva foretrekker du: Gruppearbeid eller studere på egen hånd? 

–Det blir jo lagt opp til begge deler, men det går raskere uten gruppearbeid. Jeg liker å få ting gjort.  

– Hvilket utbytte har du av å studere ved et utenlandsk universitet som Wageningen?

– Jeg får ha det på CV-en og håper at det kan vise fremtidige arbeidsgivere at jeg er selvstendig og utadsøkende. 

Etter studiene heller Diandra mot å jobbe med sjømateksport. Men å ta enda et semester ved WUR før den tid, blir det nok ikke.


– Nei, det hadde nok blitt for faglig krevede. Jeg drar tilbake til Nord universitet til høsten for å ta resterende fag. Neste vår har jeg praksissemester, og da kunne jeg tenke meg en praksisplass i Trøndelag og så får vi se hvor veien går videre etter det, sier Diandra Drarvik.

Blant Europas tjue beste universiteter. Campus i Wageningen med den berømte skulpturen av vannbilllen, eller vannkalven, som ble avduket i forbindelse med at Wageningen-universitetet fylte 100 år i 2018.  

Havbruksdrift og ledelse


Bachelor i havbruksdrift og ledelse er en kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis. Studiet gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

Les mer om Havbruksdrift og ledelse 

Erasmus + og andre stipendprogram