Europa skal lære av kriser: Nord med i nytt forskningsprosjekt

Nord universitet har landet sitt første EU-prosjekt under programmet Horisont Europa, og skal bidra med erfaringer fra krisehandtering i Norge inn i et nytt felles europeisk forskningsprosjekt.

​​​​​​​​Horisont Europa ​er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, som startet i 2021. 

Forskningsadministrasjonen ved Nord universitet er stolt over at våre forskere har kommet gjennom nåløyet med sin prosjektsøknad. Denne finansieringen viser at Nord universitet holder høy kvalitet på forskningen og at våre fagmiljø når frem i «Europaligaen», sier seniorrådgiver Irene Andreassen ved Nord universitet.
 
Hun legger til at dette er et meget konkurranseutsatt program, så det betyr at prosjektene som når igjennom holder høy kvalitet. 

Det er viktig for Nord universitet å hevde seg i dette programmet, da det betyr mye for å øke internasjonalt forskningssamarbeid ved Nord, sier Andreassen. 

Det felles europeiske forskningsprogrammet har fått navnet ROBUST. Det gjenspeiler prosjektets ambisjon om å studere hvordan ulike europeiske land har møtt og håndtert ulike kriser de siste årene.  

Europeiske land har taklet flere ulike globale kriser som flyktningestrømmer og pandemi de siste årene.

Forskerne studerer krisehandtering i et utvalg kommuner

For norske kommuner er det utfordrende med oppgaver som følger av ulike kriser som flyktningestrømmer og pandemier. I slike situasjoner må kommunene mobilisere og bygge opp tjenester som igjen bygges ned når krisene er over. 
Prosjektet er svært aktuelt med tanke på situasjonen verden er i nå, sier professor Janne Paulsen Breimo. 
 
Spørsmålet er: Hva kan vi lære av hverandres krisehåndtering? sier Janne Paulsen Breimo.
 
Hun leder forskerteamet ved Nord universitet som skal se nærmere på hvordan flyktningkrise og pandemi er møtt og handtert i flere norske kommuner. 

Forskerteam: Fra venstre: Forskningsrådgiver Tor Gustav Sigeman, professor Janne Paulsen Breimo, førsteamanuensis Ann-Torill Tørrisplass og førsteamanuensis Christian Lo. Fotos: Svein-Arnt Eriksen.   

Fra Nord universitet deltar i tillegg førsteamanuensis Christian Lo, førsteamanuensis Berit Irene Vannebo og førsteamanuensis Ann- Torill Tørrisplass, med støtte fra forskningsrådgiver Tor Gustav Sigeman ved fakultet for samfunnsvitenskap.

Hva skaper og hindrer robust respons? 

​ Gjennom casestudier i åtte europeiske land undersøkes drivkrefter og hindringer både innenfor EU, på nasjonalt plan, regionalt nivå og lokalt nivå, samt hvilke faktorer som leder til en robust respons bygget på demokrati, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter, sier Paulsen Breimo. 

Konsortiet ledes av Professor Jacob Torfing vid Roskilde universitet og består av ti universiteter og organisasjoner i Danmark, Norge, Estland, Nederland, Belgia, Ungarn, Tsjekkia, Italia og Spania.
 
ROBUST har fått 3 millioner euro gjennom programmet Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og pågår over 3,5 år. Nord universitet sin andel er 118.000 euro. Prosjektet skal også bygge et senter for robust krisehåndtering.  Kontaktperson