Europeisk tang- og tarekonferanse til Nord universitet

– Seagriculture 2020 vil trekke europeiske algeforskere og marint næringsliv til Nord universitet, sier forsker Margarita Novoa-Garrido.

Seag​riculture er en internasjonal konferanse med fokus på forskning, industri og næringsutvikling tilknyttet tang og tare. Hvert år samler konferansen forskere og fagmiljø fra hele Europa, senest i Oostende i Belgia i september 2019 med over 140 deltakere fra 26 nasjoner.

Nord universitet arrangerer Seagriculture 24.-25. september 2020 i Bodø. 

– I Europa er det en voksende kommersiell interesse for makroalger som tang og tare, og forskerne må bistå med sin forskning i denne utviklingen, sier førsteamanuensis Margarita Novoa-Garrido ved Fakultet for biovitenskap og akvalultur (FBA). 

Stort kommersielt potensiale for tang og tare

Klikk her for å endre bildet
Europeisk konferanse om makroalger. Førsteamanuensis Margarita Novoa-Garrido ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) overbeviste nylig de nederlandske arrangørene av Seagriculture om næringsaktiviteten og forskningen på tang og tare langs kysten av Nord-Norge. Foto: Per Jarl Elle

Neste års konferanse, som er den niende i rekken, vil bli arrangert i september 2020. Novoa-Garrido mener at Seagriculture-konferansen vil gi alle som jobber med makroalger i Norge, både bedrifter og forskere, en unik mulighet til å vise seg fram og til å knytte seg til de internasjonale nettverkene innenfor fagfeltet.

 Vi vet at det er et stort kommersielt potensiale for tang og tare i Midt- og Nord-Norge, og vi har et nettverk av bedrifter som vokser raskt. Algenettverk Nord og andre norske nettverk jobber nå aktivt på alle plan innenfor tang- og tare-verdikjeden, sier hun. 

Makroalger som ingrediens i dyrefôr 

Selv forsker Margarita Novoa-Garrido på makroalger til dyrefôr. Ett av hennes forskningsprosjekter knyttet til makroalger er EnMac, som er finansiert med 3,2 millioner kroner fra Regionale Forskningsfond Nord-Norge. 

 Organiseringen av Seagriculture 2020 passer også veldig bra med planene i forskningsprosjektet EnMac. 

 Teamet vårt forsker på lavkostnads-preserveringsmetoder for dyrkede makroalger, og hvilke effekter det har på produktkvaliteten. Vi skal også se nærmere på egenskaper av produktet som en ingrediens i dyrefôr, sier Novoa-Garrido, som leder prosjektet.

Hun tar sikte på at teamet vil få frem noen av forskningsresultatene fra EnMac og andre pågående forskningsprosjekter ved FBA på Seagriculture-konferansen i september i Bodø neste år.

Klikk her for å endre bildet
Makroalger kan bli ingrediens i dyrefôr. Noen av samarbeidspartnere i EnMac. Fra venstre Martin R. Weisbjerg (Aarhus Universitet), Margarita Novoa-Garrido (Nord universitet), Astrid Tove Olsen (Nordnorsk landbruksråd), Vibeke Lind (NIBIO), Ying Yan (ph.d. stipendiat, Nord universitet). Foto: Per Jarl Elle.

Hovedbildet: Markoalger - foto: Erling Fløystad