Fant ny soppart i Grane

Under feltarbeid i Holmvassdalen naturreservat i Grane kom forskere fra Nord universitet over en helt ny soppart.


Kom over ny soppart: Siw Elin Eidissen og Jostein Lorås. Foto: Hilde V.Falch

- I utkanten av ei multebærmyr oppdaget vi en sopp som til nå har vært ukjent for vitenskapen, sier førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur (FLU), Siw Elin Eidissen.

Hun var sammen med professor Jostein Lorås på feltarbeid i naturreservatet da de kom over en karakteristisk sopp de ikke hadde sett før.

Lorås og Eidissen er ansatt ved Nord universitet, studiested Nesna, og har et utstrakt samarbeid med affiliert forsker, siv.ing. Øyvind Weholt.

De tre forskerne har allerede publisert flere artikler på bakgrunn av feltarbeid i Grane gjennom «The Holmvassdalen project».

Undersøkelsene er i hovedsak utført i Holmvassdalen naturreservat i Grane siden 2007, som er representert ved en rekke naturtyper og et rikt artsmangfold.

- Jeg så fort at dette kunne være en ny sopp som ingen hadde registrert før. Men det er en lang vei dit, sier Eidissen.
Det første de gjorde var å fotografere soppen og stedet den ble funnet på, samt notere ned alle andre relevante opplysninger fra lokaliteten.

- Ettersom den ble funnet på ei myr hvor det bl. a. vokste multer, har den fått det vitenskapelige navnet Entoloma chamaemori, som viser til multeplanten (Rubus chamaemorus), sier Eidissen. 

En lang reise

Før en kunne konstatere at det var en ny sopp, måtte den ut på en lang reise og innom mange eksperter.

Først måtte soppen tørkes langsomt ved ca. 30 grader for å for å kunne bevares for ettertiden. Deretter ble den sendt til Weholt for mikroskopering.

Det vil si at soppens celler blir studert flere hundre ganger forstørret og sammenliknet med andre arter i slekta. Etter undersøkelsen ble soppen sendt til Spania for genetisk analyse.

Så tok «Entoloma-prosjektet» hånd om resultatene, som ble tolket av en ungarsk ekspert ved universitetet i Helsinki.

Før soppen kunne få sin vitenskapelige diagnose, måtte verdens fremste ekspert på soppslekten Entoloma, professor Machiel Noordeloos ved universitetet i Leiden, Nederland, uttale seg. I neste runde kunne soppen fra Holmvassdalen naturreservat sendes til et internasjonalt tidsskrift for publisering.

«Entoloma-prosjekt» ledet av Tor Erik Brandrud, NiNA, er finansiert av Artsdatabanken og består av et internasjonalt nettverk av eksperterter. Eidissen og Lorås samarbeider med prosjektet og har levert et stort biologisk materiale til genetisk analyse.

Entoloma er en relativt artsrik soppslekt, hvor det nå gjøres et omfattende arbeid for å kartlegge artenes innbyrdes slektskap.

Vi må vite hva vi har

- Hvor stort er det å finne en ny art?
- Jeg er veldig opptatt av at vi skal ta vare på artsmangfoldet, og for meg var det stort. Et omfattende problem for norsk naturforvaltning er nemlig at vi har ufullstendig kunnskap om artenes utbredelse og økologiske preferanser.

- Det er derfor viktig at vi fortløpende registrerer artene i ulike miljøer. Først da kan vi gjøre en vurdering om dette er en art som trenger særlig beskyttelse, for eksempel i form av vern av leveområdet, sier Eidissen.

Funnstedet: Her ble soppen funnet. Foto Jostein Lorås.


Artikkel om prosjektet
Mer om prosjektet ved Nord universitet