Fikk stipend, ble motivert til å bli forsker

Etter mastergraden fikk Thina Maria Benum Mohus i fire måneder føle på hvordan det er å være forsker. Det var mulig på grunn av stipend fra Nord universitet.

Motivert for en forskerkarriere: Thina Maria Benum Mohus. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Nord universitet satser stort og nytt på utvikling av forskertalenter. Målet er at flere av studentene skal kvalifisere seg for en forskerkarriere ved Nord universitet.

– Thina var en masterstudent som utmerket seg, et åpenbart forskertalent, sier hovedveileder for Thina, professor Berit Skorstad ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Thina, som er fra Bodø, beskrives som en meget reflektert og aktiv student, og som i tillegg skrev masteroppgaven sin på engelsk.

– Det ble lagt merke til, sier Skorstad.

Skorstad opplyser at fakultetet kunne tilby Thina jobb som vitenskapelig assistent ved faggruppa MINS - Miljø, internasjonale relasjoner, nordområdene og sikkerhet. Lønna tilsvarer et stipend på om lag 150.000 kroner for de fire månedene.

Er motivert for en doktorgrad i sosiologi

Thina forteller at hun, blant annet som følge av stipendiet og av senere jobb som vitenskapelig assistent, er blitt motivert til å ta en doktorgrad i sosiologi ved Nord universitet.

– I tiden etter studiene har jeg fått være tett på forskerne. Nå er jeg med i søknadsprosesser og deltar på utforming av forskningsprosjekt. Jeg har vært med på forskningsintervjuer og gjort datainnsamling og skrevet artikler, sier Thina. 

Hun har også formidlet forskning på konferanser og holdt forelesninger.

– Men kanskje det aller viktigste er at jeg har fått tilknytning til forskningsnettverk og opplevd en masse, og lært utrolig mye på kort tid, sier Thina.

Stor satsing på forskertalenter ved Nord universitet

Stor satsing på forskertalenter: – Nord universitet vil støtte opp om nye forskertalenter, sier prodekan for forskning og utvikling, Reid Hole. Foto: Svein-Arnt Eriksen

I år skal Nord universitet bruke 16 millioner kroner på ulike strategiske tiltak for å stimulere til økt forskning. Av disse skal 10 millioner brukes for å utvikle forskertalenter.

Inntil 20 personer, som har avsluttet sin master eller ph.d., kan få stipend for å publisere forskningen sin, eller også være med på søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekt.

– Dette er viktige tiltak for å øke forskerkompetansen ved universitetet, sier prodekan for forskning og utvikling, Reid Hole.

– Hvordan jobber universitetet videre med forskningsproduksjonen?

Forskerne skal få mer tid til å forske

– Gjennom kompetanseløftet har styret vedtatt en satsing på utvikling av egne forskere som har potensial for opprykk, og dermed bli kvalifiserte forskere. Det er også satt av midler til mentorordninger for at de som har fått opprykk skal få hjelp med f.eks. søknader om eksterne forskningsmidler. Det er et viktig tiltak for å øke bidragsinntektene fra Forskningsrådet og EUs forskningsfinansiering (H2020). 

– De som leverer skal få nok tid til forskningen sin. Målet er flere publikasjonspoeng og mer ekstern finansiering av forskningen. Derfor blir også oppfølgingen av de som har forskningstid viktig, sier Hole. 

Han sier videre at diskusjon om anvendelse av forskningstiden blir et tema i medarbeidersamtaler med de fagansatte. Samtidig skal arbeidsvilkårene avklares tydeligere rundt hvor mye tid faglig ansatte skal bruke på forskning.  

Nord vil kapre flere prestisjefylte forskningsoppdrag

– Det er laget et eget program der flinke folk kan få inntil 1 million kroner hver årlig i opptil tre år. Dette for å kvalifisere seg slik at de kan delta i konkurransen om å få oppdrag innen de aller mest prestisjefylte forskningsprogrammene finansiert av Norges forskningsråd og EU, sier Hole.

Videre skal det ifølge Hole ansettes tre toppforskere som er spesialister innen hvert sitt doktorgradsområde på hvert faktultet, og hele seks toppforskere til doktorgraden innenfor studier i profesjonspraksis. 

– Nord universitet er på riktig vei, konkluderer Hole. 

Han poengterer at publiseringsaktiviteten i fjor var høyere enn noen gang, og økte med 35 prosent fra 2017. 

– Med 30 avlagte doktorgrader har universitetet doblet antallet fra 2017, og nådd målet som var satt for 2018, sier Hole.

Ph.d. i sosiologi


​Studiepoeng
​180
​Type studium
​Doktorgrad
Språk​
​Norsk
​Fakultet
​Fakultet for samfunnsvitenskap

Les mer: Ph.d i sosiologi