Samlet over 100 organisasjonsforskere

Omstillingsprosesser var temaet for NEON-konferansen 2017 i Bodø.

Statsvitere, sosiologer, psykologer og praktikere møter hverandre på NEON-konferansen - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.

Major sportsevent. – Hvordan større sportsarrangementer blir til, er en problemstilling jeg har gleden av å fordype meg i, sier Thor Atle Thøring (alle foto: Per Jarl Elle).

Årets konferanse, som ble holdt på Nord universitet i Bodø og i Bodø sentrum 21.-23. november, hadde undertittelen «Smertefulle erfaringer eller kreative muligheter».

Blant deltakerne var universitetslektor Thor Atle Thøring og stipendiat Anne Kamilla Lund fra Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, som begge skriver på doktoravhandlingene sine.

Sport som mer enn sport

Thøring var på NEON-konferansen for å få tilbakemelding på eget faglig arbeid.

– Ja, for å få faglig oppdatering innenfor relevante fagområder. Og for å bygge nettverk, sier han.

– Ble dine forventninger til NEON-konferansen innfridd?

– Ja, definitivt!

Thor Atle Thøring er interessert i sport. Noe som også er temaet for doktoravhandlingen hans. 
 
– Jeg skriver om større sportsarrangementer. Arbeidstittelen på avhandlingen er «Sport major-events. Power in play: Transformation, negotiation and power». Prosjektet fokuserer blant annet på makt- og maktstrukturer i internasjonal idrett. Her er det mange interessenter med mange motiver. 

– Har vi forlatt dugnadstanken i internasjonal idrett?

–- Det vet jeg ikke om vi kan si. Men sport er jo underholdningsindustri, og domineres ikke bare av dugnadsarbeid fra frivillige aktører, men i stor grad også av prestisje og kommersialisering.

– Og for å få et stort mesterskap, som for eksempel årets sykkel-VM i Bergen, eller andre store og kompliserte sportsarrangementer, handler det vel så mye om å by seg fram. Og da dreier det seg selvfølgelig om den totale tilgangen på ressurser og nettverk.

Om å lede seg selv

Klikk her for å endre bildet

Gode råd. – Det er utfordrende å lede seg selv gjennom mange års arbeid med doktoravhandling, sier Hege Eggen Børve.  
– Pass på at du har minimum to dokumenter gående. Det hjelper deg å skrive doktor- avhandlingen din, sier Hege Eggen Børve, førsteamanuensis i samfunnsvitenskap ved Nord universitet.

Her er Heges råd til kandidatene:

• Tenk igjennom hvordan du best kan lede deg selv igjennom prosessen

• Begynn og skriv tidlig. Les og skriv parallelt

• Vær tålmodig i skriveprosessen – tekstproduksjonen vil variere, en setning eller to etter en dag er bedre enn ingen tekst

• Ha alltid to dokumenter gående parallelt - står du fast på det ene, jobb med det andre

• Sørg for å skaffe deg velmenende lesere

• Lag frister underveis

• Delta på konferanser og andre arenaer der du kan få tilbakemeldinger på arbeidet ditt

• Snakk med andre stipendiater - del erfaringer og nyttige tips

• Ta vare på deg selv – ta fri, gjør hyggelige ting. Gi deg selv belønning etter intensive jobbeperioder

Forsker på ledelsesdilemmaer

Anne Kamilla Lund var medlem av arrangements- komiteen for NEON 2017. Arbeidstittelen på hennes doktoravhandlingen er «Ledelsesdilemmaer; autoritet, autonomi og legitimitet».

– Hva synes du er mest utfordrende i feltet du forsker på?

– En av utfordringene på organisasjons- og ledelsesfeltet er at feltet er så stort, og at det kan diskuteres fra mange perspektiver.

Klikk her for å endre bildetLedernes dilemmaer. Stipendiat Anne Kamilla Lund forsker på ledelse i kunnskapsorganisasjoner.

– Hva fikk du ut av NEON-konferansen?

– Først og fremst fikk jeg hørt spennende og inspirerende presentasjoner om ny forskning innenfor organisasjons- og ledelsesfaget. Jeg fikk også muligheten til å diskutere paperet mitt med andre som har forsket på og som har erfaring med nettopp ledelse i kunnsksapsorganisationer. 

– Jeg møtte dessuten mange hyggelige folk som er interessert i samme utfordringer og muligheter som meg selv, sier Lund.

Toppfoto: Anders Örtenblad, professor (t.v.) og professor emeritus, Ole Johan Andersen, Nord universitet.