Flere kvalifiserte søkere til Nord universitet

Illustrasjon søkertall
4217 av søkerne som hadde Nord universitet som sitt førstevalg var kvalifisert for studiet de søkte på, en fremgang fra 3887 kvalifiserte søkere i 2019. Mange vil bli sykepleiere og økonomer.

​- Det er en gledelig å se en økning i antall kvalifiserte søkere. Nord universitet har utdanninger som i stor grad etterspørres i samfunnet, og studenter som begynner sine studier til høsten vil om noen år tilføre Nordland, Trøndelag og resten av landet kompetanse på en rekke områder, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk.
​​​

Stort kull med sykepleierstudenter

Nord universitet har i år hele 474 studieplasser innenfor sykepleierutdanning, 43 flere studieplasser enn i fjor. Utdanningen er fortsatt attraktiv blant kommende studenter, med mer enn to søkere til hver studieplass. Til høsten starter nye kull med sykepleiestudenter i Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger. I tillegg starter det kull med både farmasi- og vernepleierstudenter.
–  Norge vil trenge mange sykepleiere i årene som kommer, og Nord universitet er veldig glad for at vi fra høsten av kan utdanne enda flere sykepleiere. Vi har sammen med gode samarbeidspartnere startet prosjektet «Sykepleier i Nord» der målet er å øke rekrutteringen til sykepleierutdanningen og sykepleieryrket. Årets gode søkertall og store kull er veldig gledelig, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

Økonomiutdanning i vekst

Økonomiutdanningene opplever økt popularitet. Hele 1323 søkere hadde en økonomiutdanning ved Nord universitet som sitt førstevalg, og dermed står det 1,6 kvalifiserte søkere bak hver studieplass.
- Det er svært gledelig med god interesse for økonomiutdanning. Samfunnet og arbeidslivet har behov for dyktige økonomer som kan gå inn i økonomirelaterte stillinger i en rekke bransjer og sektorer, både som medarbeidere og ledere. En del av våre økonomistudenter vil også bli morgendagens gründere og bidra til nye arbeidsplasser, sier Gårseth-Nesbakk.

Lærerutdanning

Nord universitet har 741 førsteprioritetssøkere til 645 planlagte studieplasser innenfor lærerutdanning. Det er gledelig med økende interesse for faglærerutdanning.
- Det er fallende interesse nasjonalt for grunnskolelærerutdanning, og dessverre opplever vi dette også ved Nord universitet. For mange av søkerne fyller ikke kvalifikasjonskravene. Vi skulle gjerne hatt flere kvalifiserte søkere å tilby en studieplass innenfor slike viktige lærerutdanninger. Det er behov for en nasjonal dugnad på dette området, for å få flere av de unge til å bli oppmerksomme på de mange positive og viktige sidene ved å velge læreryrket, sier Levi Gårseth-Nesbakk.


Samfunnsfag

Det er jevnt over god interesse for samfunnsvitenskapelige utdanninger ved Nord universitet, med 1,7 søkere bak hver studieplass. 585 studenter får tilbud om studieplass ved en samfunnsvitenskapelig utdanning. For studiet Human Resource Management gir universitet 75 personer tilbud om studieplass i Bodø, og det samme i Levanger.

Blå og grøn​ne utdanninger

Nord universitet opplever også god interesse for de blå og grønne utdanningene, spesielt bachelorgradsutdanningen i havbruksdrift og ledelse. Denne utdanningen har 4 søkere bak hver av de planlagte 54 studieplassene. Dermed fortsetter den gode utviklingen for en utdanning som kvalifiserer for en jobb i en sjømatnæring i rask og positiv utvikling.

Fylker

Samtlige fylker er representert med søkere som Nord universitet gir tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. 33 prosent kommer fra Nordland, 33 prosent fra Trøndelag og 34 prosent fra andre fylker.

Samordna opptak

Statistikk, søker- og opptakstall (Samordna opptak)

Søkertall juli 2020 SO Nord universitet.pdf

​​

Kontaktperson for kommentarer

Levi Gårseth-Nesbakk
prorektor for utdanning ved Nord universitet
mobil 971 06 164