Forlenger eksisterende smitteverntiltak

Nord universitet viderefører digital undervisning som hovedregel til og med fredag 16. april.

Bestemmelsene under gjelder alle studiesteder, unntatt Bodø. Campus i Bodø er stengt for studenter fram til 11. april og alle ansatte som kan skal jobbe hjemmefra.

​​​​​Til og med 16. april gjelder følgende:

Undervisning

 • Digital undervisning videreføres som hovedregel til og med 16. april.
 • Fakultetene kan søke om å tilby fysisk undervisning for emner som må/bør gå fysisk for at studentene skal oppnå læringsutbytte.
 • Fakultetene kan også søke om å tilby digital undervisning ut semesteret for utvalgte utdanninger.
 • Studiestedene er åpne slik at fellesarealer som bibliotek, grupperom, lesesaler og øvingsrom er tilgjengelig for studentene.

Gjennomføring av praksis

 • Praksis gjennomføres så langt det lar seg gjøre.
 • Dersom praksis ikke kan gjennomføres som planlagt, må en forsøke å legge til rette ved å gi kompenserende oppgaver slik at studentene kan oppnå læringsutbytte best mulig.

Gjennomføring av eksamen

 • Digital hjemmeeksamen er hovedordning for våren 2021.
 • Det kan gjøres unntak i tilfeller der skriftlig skoleeksamen må gjennomføres.

Sosiale sammenkomster og arrangementer

 • Det er anledning til å avholde sosiale arrangementer i Nord universitets lokaler for studenter og ansatte. Vi oppfordrer likevel ansatte til å være tilbakeholdne med sosiale arrangementer.
 • Ved arrangementer i Nord universitets lokaler, skal det kun nytes alkohol når dette skjer i regi av Studentinord, eller kantinedrift av andre eksterne aktører. 
 • Arrangementer skal til enhver tid være i tråd med Helsedirektoratets smittevernregler, se Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på helsenorge.no

Gruppestørrelse og rutiner for bruk av gruppe- og seminarrom

Alle studenter ved Nord universitet kan booke grupperom og seminarrom til studentstyrt aktivitet. Ved bruk av grupperom og seminarrom​​ må gjeldende smittevernregler følges. Dette innebærer også:

 • Gruppestørrelsen bør ikke overstige 10 stykker​
 • Hold til enhver tid minst 1 meter avstand – helst 2 meter
 • Vask av overflatene før bruk av rommet
Studentassistent​-styrt aktivitet

Ved gjennomføring av fysisk studentassistent-styrt aktivitet, må denne være innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Dette innebærer blant annet:

 • En gruppestørrelse på maksimalt 20 personer
 • Det skal til enhver tid være minst 1 meter mellom deltakerne, helst 2 meter
 • Selv om det er plass til flere i rommet, skal maksimal gruppestørrelse overholdes
 • Før aktiviteten starter opp i rommet, må studentassistenten sørge for at bord blir vasket med tilgjengelig utstyr​

​For Nord-ansatte gjelder i tillegg:

Arbeidssted

 • Alle ansatte bør jobbe hjemmefra, såfremt arbeidets art tillater det.
 • Ansatte som har behov for å jobbe på studiestedet, avklarer dette med sin nærmeste leder.
 • Dersom du er usikker på om du skal ha hjemmekontor eller ikke, kontakt din nærmeste leder.

Møter

 • Det kan gjennomføres fysiske møter med et fåtall deltakere innad på det enkelte studiested, men møtet må også kunne følges digitalt hvis ikke alle deltakerne kan være fysisk til stede i møtet.
 • Det skal ikke avholdes fysiske møter med eksterne deltakere eller deltakere fra andre studiesteder.

Arbeidsreiser

 • Regjeringen fraråder unødvendige innenlandsreiser.
 • Nødvendige arbeidsreiser (for eksempel i forbindelse med eksamen og undervisning) kan gjennomføres.
 • Arbeidsreiser må avklares med nærmeste leder.

Bedriftsidretten

 • Bedriftsidrettslaget skal ikke drive organisert aktivitet innendørs.
 • Bedriftsidrettslaget kan ha organisert aktivitet utendørs, forutsatt at det er mulig å holde god avstand.​


​Vi ber alle studenter og ansatte om å holde seg oppdatert på lokale og nasjonale smitteverntiltak

Se også:

Koronainformasjon fra Nord universitet​