Forlenger stenging av campus ved Nord universitet

Nord universitet Bodø
Stengingen av studiestedene ved Nord universitet blir forlenget til og med 20. mai 2020.

​​Dette innebærer at det ikke vil foregå fysisk undervisning med studenter til stede på campus/studiestedene, og at studenter ikke skal oppholde seg her. 

Digitale undervisningstilbud, få unntak

Så langt det er mulig blir ordinær undervisning erstattet med digitale undervisningstilbud. 

Beslutningen om å forlenge stenging av studiestedene skal bidra til at studentene får forutsigbarhet og ro til å studere, uten å måtte planlegge for en eventuell reise til studiestedet. 

Det er gjort unntak for enkelte studentgrupper. Disse får eller har fått direkte beskjed fra universitetet om hva som gjelder for dem.

Hjemmekontor for ansatte

Ansatte skal fortsette å ha hjemmekontor til og med 20. mai.

Eneste unntak er:

  • ansatte innenfor drift og renhold, 
  • ansatte som er gitt dispensasjon fra fakultetsdirektør/avdelingsdirektør ut fra særskilte behov, og 
  • ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til de studentgruppene som har fått åpnet opp for aktivitet på campus, hvor anledningen til å være fysisk til stede på campus/studiested utelukkende er knyttet til perioden med studentaktivitet ved studiestedet.