Forsker på plastens politikk

Nyansatt postdoc Svein Hammer skal de neste årene forske på plastens politikk.

52-åringen startet i stillingen ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) 1. oktober, og vil de neste to årene beskjeftige seg med hvordan politikerne lager ordninger for å gjøre noe med plasten som et miljøproblem.

– I dag er alle opptatt av plast. Interessen rundt plast som miljøproblem har eksplodert de siste ti årene. Politikken rundt problemet er imidlertid ikke etablert på noen ordentlig måte. Den er bare så vidt i gang. 

– Jeg har det rimelig klart for meg at jeg vil se på hva slags politiske virkemidler som blir brukt. Hvordan tenker politikerne rundt for eksempel avgifter, forbud eller subsidier, sier Hammer.  

Han tok sin doktorgrad ved NTNU i 2003. Siden den gang har han hatt mange forskjellige jobber. Han har vært ansatt i Trondheim kommune, Husbanken og jobbet som jobbet som førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen.

– Det har vært en lang og variert omvei tilbake til akademia, sier han.  

Miljøengasjert i fire tiår

Klikk her for å endre bildet
På campus i Bodø: Svein Hammer bor i Trondheim, men er hver andre måned i Bodø for å forske på folks bevissthet omkring plast, og hvordan politikerne forholder seg til plast som et problem. Foto: Jan Erik Andreassen
Svein Hammer er opprinnelig fra Hemnesberget og har vært miljøengasjert siden 1980-tallet. Han husker Børge Brende som en miljøbevisst leder av Unge Høyre og derfor meldte han seg selv inn i Hemnes Unge Høyre på midten av 80-tallet. 

Medlemskapet varte bare i åtte år. Etter at partiet sluttet å snakke om miljø forlot Hammer partiet.

– Jeg ble til og med valgt inn i kommunestyret i 1987 og gjenvalgt i 1991, men likevel forlot jeg politikken i 1993. Interessen for politikk kom imidlertid tilbake etter hvert, og i 2012 meldte jeg meg inn i Miljøpartiet De Grønne. Medlemskapet varte bare et par år, sier han.

Svanger med sin fjerde bok

Så langt har Hammer gitt ut tre bøker, og den fjerde kommer i løpet av vinteren. Fra evig vekst til grønn politikk kom i 2016. I 2017 kom boka om Michel Foucault, og i 2018 Framtidens Norge. Alle tre har fått veldig gode vurderinger.

– I min søknad til Nord universitet angående postdoc-stillingen hadde jeg skissert tre nivåer jeg ville jobbe videre med. Det grønne skiftet, om sirkulær eller gjenbruksøkonomi, og plastens politikk. 

– Plast sprer seg over alt. Bare 15-20 prosent blir resirkulert. I den forbindelse er det veldig spennende det samarbeidet Nordic Comfort Products AS på Hemnesberget og Snøhetta har inngått for å omgjøre plastavfall til holdbare møbler, sier han. 

Hvordan samfunnet forholder seg til plastproblemet

Klikk her for å endre bildet
Plastengasjert postdoktor. Svein Hammer, postdoktor ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap. Foto: Jan Erik Andreassen.
Foreløpig er Svein Hammer litt tidlig i prosessen og han vet med andre ord ikke helt hvordan de neste to årene vil bli. 

– De som forsker på plast kan plast. Jeg forsker på hvordan samfunnet forholder seg til plasten som et problem. Foreløpig vet vi ikke hvor farlig dette kommer til å bli for menneskene, men vi vet at det er et voldsomt trykk rundt plastproblemet. I havet finnes det store øyer av plast, og mikroplasten i vannet kan vi altfor lite om. 

– Jeg håper å finne ut av litt om hvordan folk flest reagerer eller er bevisst problemet. Jeg vil finne ut om næringslivet blir bedre på gjenbruk, og gå grundig inn på det politiske nivået. Politisk ideologi er viktig i denne sammenhengen, sier Svein Hammer.

Kanskje ender det om to-tre år med enda en bok fra Svein Hammer. Tittelen er klar, “Plastens politikk”.

 Kontaktperson