Forskere skal revolusjonere oppdrett: Vil lage helt nytt laksefôr

Et team av forskere og studenter er i gang med banebrytende forskning på larver og alger som ny mat for laksen.

​​​​​​​​​​​​Forskere og bedrifter fra fem land har gått sammen om å utvikle et nytt laksefôr. 

Ved Nord universitet involverer det flere forskere og mange doktorgradsstudenter.  Leder for prosjektet er Nord-professor Mette Sørensen. 
 

Intens jakt på nye fôrressurser

Noe av bakgrunnen for prosjektet er at samfunnet stiller krav om at lakseoppdrett må bli mer bærekraftig, og det derfor må lages en helt ny diett som laksen kan spise. 

De senere år er oppdrettslaksen nesten blitt vegetarianer. Det skyldes at mel og olje fra fisk er blitt erstattet av plantekost. Men plantene dyrkes på matjord som kunne vært brukt til menneskeføde i stedet for til oppdrett av fisk. 

Laksens diett består i dag av tørrfôr formet som pellets. Rundt 70 prosent av fôret er laget av vegetabilske ingredienser, mens resten kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje. 

Men nå forskes det altså på høygir for at denne dietten skal bli endret igjen. Ved Nord universitet undersøkes det nå om fluelarver og alger kan bli framtidas laksefôr. 

– Ett av målene er å redusere innslaget av marine oljer og mel fra fisk ytterligere, helt ned i null, sier prosjektleder Mette Sørensen, professor ved Nord universitet. 

Tørker larver til laksefôr: Foran fra venstre: Forsker Florence Perera og professor Mette Sørensen. Bak fra venstre studentene: Dmitri Henrik Blaauw, Kirill Spliten, Anjana Mahesh Palihawadana (Head engineer) og Eyassu Ghebre. Foto: Svein-Arnt Eriksen. Toppfoto: Dmitri  Hendrik Blaauw. 

Fluelarver og alger på menyen

Forskerne skal finne ut om det syntetiske fargestoffet som gjør laksefileten rød kan bli erstattet med pigment fra en type mikroalge. Denne algen, Hematococcus​, kan dyrkes i fotobioreaktor fra CO2 og sollys.

De skal også finne ut om proteinet kan bli erstattet med larver fra svarte soldatfluer og melormer. Det forskes også for å erstatte fett fra fiskeolje med fett fra en annen mikroalge (Schizochytrium).   

Det betyr at oppdrettslaksen kan få mat som er veldig lik det villaksen spiser mens den svømmer rundt i norske elver.
 
 Det nye laksefôret tar oss et langt steg i retning av en mer bærekraftig oppdrett av laks, sier Sørensen. Vel og merke hvis forskerne lykkes og laksen liker den nye dietten, legger hun til.


Sjekker konsistensen: Larver fra svarte soldatfluer tørkes på lab i Bodø. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Lakseproduksjonen skal bli kortreist og mer bærekraftig​

​Målet med forskningen er at vårt nye husdyr, laksen, skal få fôr som blir produsert i såkalte sidestrømmer. 

 Det vil si at den ikke skal være en konkurrent i matfatet til villfisk og andre arter, forklarer Sørensen.
 
Det andre hovedmålet er redusert utslipp av CO2 for å få ned miljøavtrykket til lakseproduksjonen som i stor grad skyldes import av fôringredienser. 

 Sidestrømmer kan være organisk avfall fra landbruk eller annen matproduksjon som kan nyttes som vekstmedie til eksempelvis fluelarver, sier forskeren.
 
I naturen legger fluer egg i døde dyr eller organisk materiale, som så blir til mat for larven. 
 
 Disse larvene blir i dag produsert, og vi skal nå fôre dem til laksen, sier Sørensen. 

Mikroalgene er planter som til vanlig finnes naturlig i havet, der de spises av dyreplankton og etter hvert av fisk.

 De skal vi teste ut som en del av de nye fôringrediensene, sier Sørensen.

Larver fra svarte soldatfluer produseres nå i Meløy.  De er allerede kommet til laboratoriene i Bodø, der de for tiden tørkes og skal brukes i fô​ringsforsøk.

 LetSea oppdrettsanlegg: Her får laksen prøve det nye laksefôret. Foto: LetSea

Prøver ut det nye foret på Dønna

Forsøk med olje og fargestoffet astaxanthin fra mikroalger skal i første omgang testes ut på LetSea​ på Dønna i Nord

Fra mars 2022 år starter forsøk med nye fôringredienser ved Nord universitet sin forskningsstasjon i Mørkvedbukta. 

 Da skal melormer og larver fra svarte soldatfluer blandes inn i fôret. Spørsmålene er hvordan det nye fôret påvirker tilvekst, helse, og fordøyelse hos fisken, avslutter prosjektleder Sørensen.
Omfattende testing: Under forsøket testes tilvekst, helse og fordøyelse hos laksen. Foto: Florence Perera. ​​

Forskning på nytt laksefôr:


Prosjektet heter NON-Fôr «Non-Food Organic Resources-based feeds optimised for salmon until post smolt stages». 

Det har totalt 10 partnere fra fem ulike land, og er en god blanding av oppstartsbedrifter og akademiske miljøer. 

Forskningen skal gå over tre år. Totalrammen for prosjektet er 13,5 millioner kroner.
​​​​

 Kontaktperson