Forskerspirer oppfordres til å reise ut

Ti Nord-stipendiater deler en reisekasse på 600 000 kroner.

Nord universitet annonserte i mai nye reisestipend til universitetets stipendiater.

Over halvparten av reisesøknadene gjelder opphold ved europeiske universiteter. Resten gjelder opphold ved universiteter i Nord-Amerika og Sørøst-Asia. 

– Viktig med forskernettverk

– Vi fikk 14 søkere og ti av dem fikk innvilget reisestipend. Reisestipendet kommer i tillegg til lønnen, som stipendiaten får mens hun eller han skriver på doktoravhandlingen sin, sier rådgiver Irene Andreassen i Forskningsavdelingen.

Klikk her for å endre bildet

Populær reisestøtte. Rådgiver Irene Andreassen i Nords forskningsavdeling (t.v.) og to av de heldige stipendiatene, Veronika Vakulenko, Handelshøgskolen Nord og Majken Paulsen, Fakultet for samfunnsvitenskap (alle foto: Per Jarl Elle).

Reiser med familien

 Hvorfor trenger Nord-stipendiater eget reisestipend?

– Det er viktig med utenlandsopphold for å bygge et forskningsnettverk og komme i kontakt med andre forskere som jobber med tilsvarende fagområde. Stipendiatene er i starten på sin forskerkarriere, og reisestipendene fra Nord universitet er bidrag på veien, sier Andreassen.

Majken Paulsen er doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun vil ta med mann og barn til universitetet i Aberdeen.

– Jeg er kjempeglad for muligheten dette reisestipendet gir meg. Oppholdet vårt i Aberdeen vil vare i et par måneder, i løpet av 2018, sier hun. 

Paulsen forsker på sammenhengen klima- mennesker-dyr-natur. En varmere klode, og mer global kontakt, øker faren for nye smittsomme sykdommer, også i nordområdene.

– Vi vet at økologiske endringer som følge av klimaendringer vil flytte grensene for nye smittebærende arter som kan føre til sykdom hos mennesker, husdyr og vilt. Men vi vet lite om hvordan dette vil påvirke mennesker og dyr her nord, sier Paulsen, som skal forske på reindriftssamfunn i Nordland og i Nord-Sverige. 

Paulsens forskning er innenfor programmet Nordic Centre of Excellence, Climate Change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Impact on Northern Societies (CLINF). 

Klikk her for å endre bildet

Til Aberdeen. Stipendiat Majken Paulsens forskning er knyttet til CLINF, som er et tverrfaglig forsknings- prosjekt om klima og sykdommer.

– Prosjektet er sammensatt av blant annet samfunnsvitere, veterinærer, immunologer, mikrobiologer, hydrologer og matematikere, sier hun.

Møte andre forskere

Hennes veileder er professor Grete Hovelsrud ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

– Men hvorfor vil du reise til Aberdeen i Skottland, hvis du skal studere forholdet mellom reineiere, dyr, sykdommer og klima?

– Jeg er utdannet sosialantropolog, og ved universitetet i Aberdeen fins det et antropologisk forskermiljø som forsker på nordområdene. Det skotske universitetet har et stort EU-finansiert prosjekt som heter Arctic Domus – Humans and Animals across the North. Prosjektet er ledet av professor David G. Anderson, og jeg er veldig interessert i forskningen som kommer ut av dette prosjektet. Jeg ser også frem til å møte forskere som jobber med samme tematikk som meg.
 
Stipendiat Veronika Vakulenko, Handelshøgskolen skal sørover. Til universitetet i Siena i Italia som er ett av Europas eldste universiteter, fra år 1240. Siena i Toscana har 54 000 innbyggere, og litt under halvparten er studenter.

Ett av Italias beste 

– Av de mellomstore italienske universitetene, er universitetet i Siena (UNISI) ett av landets beste. Universitetet har dessuten en veldig bra handelshøgskole, sier hun.

Vakulenko, som er fra Ukraina, forsker på hvordan offentlige budsjetter i hjemlandet blir til. Hun er født i 1991, året det ble bestemt at Ukraina skulle bli en egen stat etter oppløsningen av Sovjetunionen.

– Doktoravhandlingen min består av fire artikler om reformer i offentlig budsjettering i Ukraina i perioden 1991 til 2015. Jeg stopper i 2015, fordi da startet den ukrainske regjeringen en ny bølge av reformer, som det ennå er for tidlig å se resultatene av.

– I dag er hjemlandet mitt et laboratorium for offentlige reformer, og jo mer jeg studerer hvordan offentlig budsjettering i Ukraina er blitt til, jo mer interessant synes jeg det blir, sier Vakulenko.

Klikk her for å endre bildet

Til Siena. Veronika Vakulenko skal bruke reisestøtten til å arbeide med doktoravhandlingen og bygge faglig nettverk ved en av Europas eldste universiteter. 

Veilederen hennes er professor Anatoli Bourmistrov, Handelshøgskolen, Nord universitet. 

Faglig stimulerende

– Hvilke forventninger har du til oppholdet i Siena?

– Jeg er sikker på at reisestipendet vil ha en positiv innvirkning på doktorgradsarbeidet mitt. Siena minner meg om Bodø. Universitetsbyene er omtrent på samme størrelse og har et fantastisk studentmiljø - men Siena har litt varmere klima!

– Jeg kommer til å få et intenst og produktivt opphold. Siden jeg planlegger å sende inn doktoravhandlingen min i september 2018, er forventningene mine at oppholdet skal være faglig stimulerende, og at jeg kan bidra til å utvide det vitenskapelige nettverket til Nord universitet, sier hun.

På universitetet i Siena skal hun arbeide sammen med de erfarene akademikerne professor
Giuseppe Grossi og professor Roberto Di Petra ved avdelingen for juss og økonomi.

– Under oppholdet skal jeg utvide min horisont om reformer i offentlig forvaltning, arbeide på utkastene til artiklene og sende en av dem til et vitenskapelig tidsskrift. I tillegg skal jeg undervise og delta på seminarene.