Fra Nord til Yale

Da stipendiat Kristin Berre Ørjasæter ville ut og bygge internasjonalt nettverk, siktet hun skyhøyt. Og hun traff!


Resultat: tre ukers forskningsopphold ved Yale University. USAs tredje eldste institusjon for høyere utdannelse og rangert blant verdens aller beste universiteter av Times Higher Education.

Klikk her for å endre bildet
Yale University ble grunnlagt i 1701 (foto: Yale University).
- Jeg våget vel ikke helt å tro på det selv, men responsen fra Yale var positiv med en gang. Det ble et drømmeopphold, sier forskeren, som til daglig har sitt arbeidssted ved vernepleierutdanninga ved Nord universitet i Namsos.


Berre Ørjasæter tar doktorgrad i helsevitenskap ved NTNU, og det var gjennom sin veileder Ottar Ness at drømmeoppholdet ble en realitet.

- Ness oppmuntret meg til å søke mot de ledende forskningsmiljøene på mitt felt, som er Recovery. Da stod det mellom England og USA, og siden Ness selv hadde kontakter ved Yale, satset vi på dem.

Bor det en forsker i deg?

Se våre ledige stillinger

Til bords med en guru

Nå er hun tilbake i Namsos igjen, men de tre ukene på det medisinske fakultet ved Yale University (School of Medicine) har satt varige spor. Og ikke minst vært en voldsom inspirasjonskilde.

- Selv om Yale er svært, opplevde jeg de som jobber der som veldig ydmyke og nedpå. Samtidig ble jeg nok litt starstuck, spesielt da jeg første dag spiste middag sammen med direktør Larry Davidson. Jeg bruker mange av hans artikler i min avhandling, noe som gjorde det hele veldig spesielt, sier hun.

Hun benyttet også forskningsoppholdet til artikkelskriving, med Davidson som både diskusjonspartner og medforfatter. Nå oppfordrer hun andre forskere til å gjøre det samme som henne og søke på internasjonale forskningsopphold.

- Slike opphold er nyttige både for inspirasjon og nye tanker, men ikke minst for å knytte internasjonale kontakter innen eget forskningsfelt.

Stadig mer vekt på internasjonale nettverk

Klikk her for å endre bildet
Uvurderlig nettverk: Kristin Berre Ørjasæter (til høyre) sammen med forsker Elizabeth Flanagan, PhD ved Yale University (foto: privat).

Og nettopp internasjonalisering er noe som blir vektlagt i stadig større grad, både i sektoren, i institusjonen og i hennes eget fakultet ved Nord universitet.

- I forhold til å delta på konferanser, gir et opphold i de miljøene som du deler interesse med langt flere muligheter. Det innebærer også at du over tid får se hvordan de jobber. Jeg har fått kontakter med folk som jeg vil videreføre lenge fremover.

Involverer brukerne i forskninga

Selv forsker Nord-stipendiaten på bedringsprosesser hos personer med langvarige psykiske helseproblemer, og hvilken betydning det å være kreativ kan ha i denne prosessen. For eksempel gjennom musikk og teaterverksted.

Dette er ifølge Berre Ørjasæter et forskningsfelt hvor Yale School of Medicine - Program for Recovery and Community Health skiller seg ut, gjennom måten de involverer både lokalsamfunnet og brukerne selv.

- Til tross for at de er innenfor psykiatriseksjonen så setter de spørsmålstegn ved det biomedisinske fokuset på at psykiske lidelser er en sykdom som kun innebærer at individet er sykt. De mener at også samfunnet rundt påvirker og gjør at de blir syke.

- De har derfor tett samarbeid med helse- og sosialtjeneste i lokalsamfunnet – lavterskel så vel som sykehus. I tillegg driver de utdanningsprogram for fattige eller personer som trenger hjelp til å komme tilbake til samfunnet etter lang tid i ulike institusjoner grunnet kriminalitet, rusproblemer og/eller psykiske problemer, sier hun

Likeverdige prosjektmedarbeidere

- Men det absolutt mest interessante er at de involverer disse menneskene med egenerfaring aktivt i forskningsprosjektene fra starten av, som likeverdige prosjektmedarbeidere.

- Ved oppstarten av nye prosjekter er utgangspunktet alltid at «her trenger vi noen med egenerfaring som kan være med å bygge prosjektet sammen med oss». Det er en selvfølgelighet.

Hvordan også vi i større grad kan samarbeide på tvers forskningsmessig, er noe Berre Ørjasæter brenner for.

- Vi ser at dette kommer mer og mer inn i helseforskningen også i Norge, men vi har fortsatt ikke helt funnet formen på det. Potensialet er stort, sier hun.

Fakta om forskeren

  • Navn: Kristin Berre Ørjasæter
  • Fra: Namsos
  • Yrke: Stipendiat i vernepleie ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
  • Aktuell med: nylig hjem igjen etter tre ukers forskningsopphold ved Yale University
  • Fagområder og publikasjoner