Fra tretti til null prosent stryk

Som de eneste i landet benytter Nord universitet i Stjørdal studiemetoden SI – Supplemental Instruction. Resultatene er så gode at nå vil «alle» lære seg metoden.

Frem til 2016 var tallenes tale dyster lesning på juss-kursene ved Nord universitet i Stjørdal. Strykprosenten var urovekkende høy og kurset ble opplevd som veldig krevende. 

Så innførte førstelektor Roger Helde den internasjonalt anerkjente SI-metodikken (se faktaboks).

– Strykprosenten har sunket fra 30 prosent til null siden vi innførte SI for to år siden og frem til i dag, forteller Helde.

PS Artikkelen fortsetter etter videoen.
 

Rettet mot vanskelige kurs med høy strykprosent

Supplemental Instruction er en studentaktiv læringsform utviklet i USA i 1973. Metoden er et komplement til vanlig undervisning, der viderekomne studenter veileder nye studenter. 

– SI fokuserer ikke på svake studenter, men på tradisjonelt vanskelige kurs med høy strykprosent og dårlig oppmøte til eksamen.

– Metoden integrerer studieteknikk og faglig innhold og er basert på læring i grupper. Og den tilbys regelmessig til alle studenter, er frivillig og anonym, sier Helde.

Målet med SI er å forbedre studentenes læring gjennom refleksjon, analyse og ansvar for egen læring, samt å forbedre eksamensresultatene. Men også å øke rekrutteringen og få flere studenter til å komme seg gjennom studiene.

– Da jeg begynte som student her valgte jeg å delta på SI selv, siden jeg hadde litt problemer med fysikk. Gjennom gruppearbeidene lærte jeg mye slik at jeg kom meg gjennom. Samtidig ble jeg motivert til å bli SI-leder selv, slik at jeg kan bidra til å hjelpe andre, sier Kim Tore Sandvik, trafikklærerstudent og SI-leder.

En tryggere læringsarena

Klikk her for å endre bildet
Oppsiktsvekkende gode resultater. Strykprosenten på juss-kursene falt fra 30 til 0 prosent etter at Nord universitet, Stjørdal innførte SI-metodikken. Foto: Roger Helde.
Ideen er egentlig veldig enkel. Man organiserer grupper som ledes av en SI-leder. Gruppene møtes 1-2 timer i uken og går gjennom fagstoff fra forelesningene, der studentene selv peker på hva de trenger å jobbe mer med.

– Det som er så bra med SI er at her kan man stille alle de spørsmålene man kanskje er redd for å stille i auditoriet, sier student Natnael Daniel Ghebremichael.

– Samtidig er det sosialt og for mange oppleves det som en tryggere læringsarena enn en forelesningssal med hundre andre, sier Emma Øibakken.

SI-lederne er altså viderekomne og utvalgte studenter, som får SI-lederopplæring og som deretter veiledes og observeres. Selv sier studentene at erfaringen de får som SI-ledere er utrolig verdifull.

– Noe av det fineste jeg opplevde som SI-leder var at flere av studentene kom og takket meg etter endt eksamen. sier Kim Tore Sandvik.

Om å bli gode sammen - ikke alene

Et hovedprinsipp innen SI er at studentene skal lære av hverandre. Å lære av hverandre ved å arbeide i grupper, kan derfor være nyttig også i fag hvor SI-programmet ikke er etablert. 

– I vår dialog med andre blir vi introdusert for nye måter å tenke på, der dialogen fungerer som en utveksling av ideer mellom likeverdige parter. 

– Det er i dag en etablert forståelse at elever og studenter lærer av hverandre gjennom sosiale interaksjoner, sier førstelektor Roger Helde.

SI-kurs ved Nord universitet, Stjørdal i 2019

Klikk her for å endre bildet
Arrangerer SI-kurs: i april 2019 kan du lære deg SI-metodikken her ved Nord universitet, Stjørdal. Foto: Bjørnar Leknes
I dag er det over 1500 universiteter fordelt på over 30 land som har tatt i bruk metoden, der Nord universitet i Stjørdal så langt er de eneste i Norge. Metodikken vekker nå så stor interesse at mange av de andre universitetene i Norge vil vite mer.

– Vanligvis må man reise til Lunds universitet i Sverige for å ta kurset som må til for å bli SI-metodeveileder i Norden. Men nå skal det holdes her ved Nord universitet i Stjørdal. Det gleder vi oss veldig til, smiler førstelektor Roger Helde.

Kurset arrangeres 2.–4. april 2019 og er rettet mot lærere, pedagoger og akademikere. 

Mer informasjon om kurset finner du her: https://www.si-pass.lu.se/training-summary-stjordal-norway 

Fakta om SI-metodikk

  • SI – Supplemental Instruction ble utviklet i 1973 ved University of Missouri i Kansas City.
  • Er en studentaktiv læringsform og en internasjonalt etablert modell 
  • SI-metoden anvendes av over 1500 universiteter fordelt på 30 land
  • Så langt er det kun Nord universitet, Stjørdal som anvender SI i Norge
  • Lunds universitet i Sverige er Europeisk sentrum for SI-PASS
  • Det er i dag en etablert forståelse at elever og studenter lærer av hverandre gjennom sosiale interaksjoner (Boud, Cohen & Sampson, 1999)

 Kontaktperson